Aktuellt program

Evenemang

KONSTWORKSHOP MED SEVEDSPLANETEN!

Kom och bygg en gemensam skulptur av sand, lera, växter och andra material. Gratis och för alla åldrar
Fika finns!

Mer information
featuredUtställning

What’s left from my heart: FCNN, Ileana Faur & Raluca Croitoru

Utställningen sammanfattar två år av curatoriella program på Skånes konstförening och syftar till att belysa spänningen mellan att vilja representera, ta plats/utrymme, höra hemma och gränserna för – och instrumentaliseringen av – dessa behov eller viljor samt fruktan för framtiden återspeglad i det förflutna, av det förflutna och genom personliga historier.

Mer information
Evenemang

Ikram Abdulkadir -The recipient of Sven and Ellida Hjort’s exhibition grant 2019!

Ikram Abdulkadir is this year’s recipient of Sven and Ellida Hjort’s exhibition grant. The grant includes a sum of SEK […]

Mer information
Evenemang

Ester Almqvists minnesfond

Konstnären EvaMarie Lindahl tilldelas 2019 års konstnärsstipendium av Ester Almqvists minnesfond. Igår ägde utdelningsceremonin rum på Lunds konsthall! EvaMarie får stipendiet för sitt konstnärskap som med elegans balanserar handens skicklighet och möda med tankens reflekterande kraft och abstrakta föreställningsförmåga. Med kolsvärtade fingrar och ogrumlad blick tar hon sig an konst- och världshistoriens komplexa relationer, för att bättre förstå vad som hände, hur och varför – och visar hur tecknandet är ett lysande redskap i den kognitiva process som hjälper oss begripa tillvaron. Skånes konstförening är en del av stiftelsens styrelse. Grattis EvaMarie!

Mer information