Stacey de Voe är årets mottagare av Sven och Ellida Hjorts utställningsstipendium

Skånes konstförening är glad att meddela att Stacey de Voe är årets mottagare av Sven och Ellida Hjorts utställningsstipendium! Utöver ett stipendium på 20 000 kr får konstnären en separatutställning på Skånes konstförening med öppning i februari 2024.

Juryns motivering
“Stacey de Voes engagerande praktik väver samman konstnärlig forskning, historiska material och fiktiva berättelser. Med utgångspunkt i lokala, urbana historier och dess specifika platser behandlar verken sociala frågor kopplade till könskodat arbete, kapitalism och klasspolitik. Genom en social praktik använder de Voe olika föreställningar kopplade till materialen för att knyta an till publiken och addera till lokalsamhället. Vi ser fram emot att erbjuda de Voe möjligheten att utveckla det här arbetssättet i den tidigare textilfabriken på Bragegatan.”  

Om konstnären
Stacey de Voe (f. 1988) är en konstnär som bor och arbetar i Malmö. Hennes konstnärliga praktik utgår från ett intresse för delade ögonblick mellan kulturella, språkliga och tidsmässiga gränser och hur de relaterar till skapandet av identiteter, tillgångar, kollektivt minne och historia (herstory). Hennes verk länkar samman arkivmaterial, personliga berättelser och fiktion som ett sätt att framkalla en samtida medvetenhet och förståelse kring till synes frysta ögonblick på vår gemensamma, historiska tidslinje. I sin process, som ofta är relationell, använder hon audiovisuella och performativa metoder för att iscensätta spekulativa narrativ.

Om stipendiet
Sven och Ellida Hjorts utställningsstipendium delas årligen ut av Skånes konstförening till en lovande konstnär från Skåne. Hanni Kamaly var den första mottagaren 2017, följt av LealVeileby, Ikram Abdulkadir, Cia Khanti, Sana Jarrar och Matilda Tjäder. Mottagaren utses av en jury tillsatt av Skånes konstförenings styrelse. 2023 års stipendiejury bestod av Ellen Bjerborn (Konstfrämjandet), Roxana Kaboli (Form/Design Center) och Janneke Schoene (Skånes konstförening).