On the pulse of water
CUSS Group, Lisa Tan, Runo Lagomarsino, Tabita Rezaire

23 sep–29 oct, 2023

Välkommen till öppningen av vår höstutställning

Vernissage 22 sep, 18-22
18.00: Dörrarna öppnar som en del av Malmö Gallerihelg
19.00: Invigning

On the pulse of water presenterar en antologi av videokonst med CUSS Group, Lisa Tan, Runo Lagomarsino och Tabita Rezaire. Den kontemplerar historia, beröringspunkter, språk, affekt och satir som vecklar ut sig genom skärmens flytande optik. 

I utställningen framträder vattnet som protagonist, vilken uppenbarar sig när den flyter, krossar och sänker. Samtidigt ekar dess ljudliga närvaro av allt från mjukt väsande till tumultartat brus. Vatten besitter en lockelse med sitt skummande, med vågornas rytmiska takt och essensen av färgen blå. Ändå förblir det vilt med en kraft som kräver vördnad. 

I Waves (2015) samtalar Lisa Tan med Virginia Woolfs medvetandeström och Gustave Courbets målningar med havsmotiv. Hon manipulerar bild, text och ljud genom rytm och frågor kring liminalitet, teknologi och vattenbundna relationer. Runo Lagomarsino ställer frågan: ”Vem bestämmer var skiljelinjen går mellan dig och mig, vi och dem?”. I det associationsrika verket Europa Point (2019) fokuserar han på Gibraltarsundet och utforskar Medelhavet som både en spricka och en symbol för världens gränser. 

Tabita Rezaires Deep Down Tidal (2017) utforskar vattnet som en depå av minnen. Hon nystar upp transoceaniska nätverk och deras politiska och teknologiska påverkan; från fiberoptiska kablar till sjunkna städer, drunknade kroppar, dolda historier om navigering och heliga signalöverföringar. Rezaire dyker ner i koloniala rester som vävts samman inuti oceaniska genomfarter. CUSS Groups videoverk förflyttar blicken mot centrala Johannesburg och in i okända, upphöjda världar. Deras verk kommenterar kommersialiseringen av andlighet och löftet från en betald frälsning. De använder olika gester och vattnets ikonografi för att peka på livets komplexitet i Sydafrika efter apartheid. 

On the pulse of water hyllar vattnets flertydighet, refererar till dess former och symbolik. Utställningen förenar betraktelser av metaforisk fluiditet och ett utforskande av tragedi med andlighet. 

Curator: Tawanda Appiah

Utställningstekniker: Oscar Häggström

Med inspiration från Maya Angelou’s On the Pulse of Day,
hittar utställningen sin lyriska uppsättning.

Särskilt tack till Malmö Konstmuseums ovärderliga stöd under researcharbetet och till Malmö konsthall för stöd i produktionen. 


Bild: Tabita Rezaire, Deep Down Tidal, video still, 2017.