Stacey de Voe: Under nålens öga
Sven och Ellida Hjorts stipendieutställning

24 feb–31 mars
Vernissage: 23 feb, kl 18–21
Konstnärssamtal och publication release med Paletten: 15 mars, kl 18:30–21

Produktionskedjor som förvandlar råmaterial till tråd, tråd till textil och textil till produkt. En arbetare mister ögat vid en maskin. Arbetstider som förlängs medan lönerna står still. En kardare får sparken efter att ha lånat fel rock under rökpausen. Lönelistor som presenterar ett trettiotal yrkeskategorier.

Hur kan vi iscensätta en berättelse? Kan vi spekulera utan att ljuga? Fantisera bortom nostalgin? Vem finns i fantasierna?

En svunnen textilindustri ligger till grund för Stacey de Voes konstnärliga undersökning och utställning Under nålens öga. Kürzels spinneri, vars byggnad Skånes konstförening huserar i, var en värld klädd i tartantyg, duvetin och skurtrasor. Under samma tak arbetade spinnare, färgare och vävare; fackföreningsrepresentanter och direktörer. De var avskärmade från staden av en tung järngrind, rikt ornamenterad med slingriga lövverk och vassa blomblad.

Genom att iscensätta video, tryck och textil rör sig de Voe i en förbisedd del av Malmös förflutna och frammanar speglingar mellan den lokala industrihistorien och en nutida, internationell arbetsmarknadspolitik. Minnet av arbetsplatsen gestaltas som en intrikat övervakare och arkitektonisk struktur där tartan och duvetin ger byggnaden röst och historien kropp.   

Till utställningen görs en publikation med texter av Hanan Benammar, Makda Emabie, Helle Lindskog, Lisa Tracy Michalik, Ina Nian, Emil Sandström, Kuba Szreder och Kathi Weeks formgiven av Anders Stockman (VarvVarv).

Stacey de Voe (f. 1988) bor och arbetar i Malmö. Hon är 2023 års mottagare av Sven och Ellida Hjorts utställningsstipendium som delas ut av Skånes konstförening till en ung lovande konstnär i Skåne. Hon arbetar med platsspecificitet och arkivet för att undersöka större frågor om historicitet, arbetsmarknadspolitik, kollektivt minnen och vänskap. Verken länkar samman arkivmaterial, personliga berättelser och fiktion för att frammana en medvetenhet om och förståelse för vår tid. I hennes ofta relationella process använder hon audiovisuella och performativa metoder för att iscensätta spekulativa narrativ. Hon tog sin masterexamen från Konsthögskolan i Malmö 2023.

Curator Janneke Schoene och Albin Hillervik