Skånes konstförening vill uttrycka sin solidaritet med Palestinas folk

Skånes konstförening vill uttrycka sin solidaritet med Palestinas folk och djupa sorg över det våld som staten Israel utövar mot dem. Vi fördömer dödandet av alla civila och manar till omedelbar och permanent vapenvila. Vi uppmuntrar även konstinstitutioner i hela Sverige att stå upp för mänskliga rättigheter och kampen mot bosättarkolonialismen.

Att veta hur man kan ta ställning som konstorganisation är inte självklart. Vad vi däremot kan göra är att uttrycka solidaritet. Vi kan påverka genom att insistera på att besinningslösheten och kränkningarna av de mänskliga rättigheterna måste upphöra samt genom att utbilda oss om historien som har lett fram till dessa tragiska händelser.

Vi upplåter Skånes konstförenings lokaler till förfogande för grupper som behöver en plats för sitt arbete med att hjälpa Palestina. Genom vårt arbete hoppas vi kunna stödja en bredare allmänhet att ta till kollektiva åtgärder och att vi tillsammans kan åstadkomma förändring. Välkomna att höra av er till oss.

Skånes konstförening vill samtidigt förstärka och bekräfta de uttalanden som delats av andra konstorganisationer i Sverige såsom Mint, MDT och Konsthall C. Vi tackar dem för att de brutit tystnaden och ansluter till deras uppmaning om att fler organisationer öppet bör ta ställning.

I en tid när många av oss känner maktlöshet får vi inte ge upp hoppet.

Gemensamt uttalande från Skånes konstförenings personal och styrelse, 2023.12.12