En tråd i den koloniala väven – En kort historik över Malmös bomullstextilindustri
23 mars kl 15-16.30

Evenemanget hålls på engelska. Vi serverar fika.

Välkommen till en eftermiddag med Pål Brunnström, lektor och forskare vid Malmö universtitet. Pål kommer att presentera sin forskning som undersöker textilindustrins roll i Sveriges industrialisering och dess kopplingar till det koloniala systemet. Eftermiddagen avslutas med en kort promenad, walk and talk, genom det tidigare fabriksområdet, ledd av Stacey de Voe.

Evenemanget knyter an till de Voes aktuella utställning Under nålens öga på Skånes konstförening, som tar sin utgångspunkt i en nedlagd textilindustri. I utställningen rör sig de Voe i en försummad del av Malmös förflutna och frammanar speglingar mellan den lokala industrihistorien och samtida, internationell arbetsmarknadspolitik. De fåtaliga källorna får ge vika för fiktion och det historiska materialet tillåts anta nya former.

Abstract
År 1855 etablerades två företag som arbetade med bomull i Malmö. Det var inte första gången som bomull bearbetades i staden, vid den här tiden fanns ett antal mindre företag som arbetade med råvaran och producerade strumpor och diverse kläder. I fråga om omfattning och organisationsformer utgjorde de två företagens produktion emellertid något helt unikt som markerade begynnelsen av den industriella kapitalismen i Malmö. Genom bomullet som råvara, och i flera andra avseenden, markerade etableringen även en mer intensiv sammankoppling mellan Malmös industrier och det koloniala projektet på en global skala genom. Under sin föreläsning kommer Pål Brunnström att analysera de första 20 åren av företagen som var aktiva från 1855 till 1966.

Program
15.00 Dörrarna öppnar, fika finns
15.10 Introduktion till evenemanget av Stacey de Voe
15.15 Presentation av Pål Brunnström följt av frågestund
16.00 Walk and talk med Stacey de Voe från galleriet till ugglan
16.30 Avslutning

Om Pål Brunnström
Pål Brunnström är historiker verksam vid Malmö högskola och specialiserad på urban historia. Han har skrivit texter om queerhistoria, migrationshistoria, arbetarhistoria och kapitalägarnas historia. I samarbete med studenter från universitetet är han för närvarande involverad i arbetet med utställningen Svartklubb om Malmös underjordiska musikscen, som visas på Stadsarkivet i Malmö.

Om Stacey de Voe
Stacey de Voe (f. 1988) bor och arbetar i Malmö. Hon är 2023 års mottagare av Sven och Ellida Hjorts utställningsstipendium som delas ut av Skånes konstförening till en ung lovande konstnär i Skåne. Hon arbetar med platsspecificitet och arkivet för att undersöka större frågor om historicitet, arbetsmarknadspolitik, kollektivt minnen och vänskap. Hon tog sin masterexamen från Konsthögskolan i Malmö 2023.