Performance av Ruby Nilsson & Ba Bladh och Sanna Helena Berger

11 mars
Evenemanget börjar kl 19
Första performancen kl 19.30

Som en del av spelling the wind without words har konstnären Matilda Tjäder skapat en serie interventioner i dialog med utställningen. Programmet inleds med en performancekväll med Ruby Nilsson & Ba Bladh och Sanna Helena Berger. Evenemanget följs av en performance med Rat Section den 24 mars. Håll utkik för mer information!

breath ; a geometry of speed
Av Ruby Nilsson med Ba Bladh

a geometry of speed
where ears hurt
eyes weep
and lungs drown
from things unseen

breath ; a geometry of speed är baserat på ett utdrag från Ruby Nilssons nya verk fera*, omarbetat och omskrivet som en performativ intervention i Matilda Tjäders utställning spelling the wind without words.

*fera är en teaterföreställning som utforskar dysfori och dissociation som affektiva, temporala och rumsliga tillstånd. fera är verksam vid realismens gränser. Dess namn, “fera” (etymologiskt “vilddjur” / “att skada”), anspelar på det otyglade och vilda i uppbyggnaden av ett gemensamt liv. fera utspelar sig i ett olycksbådande ingenmansland, där man väntar på att samtidigt bli inkluderad och utestängd.

fera är ett nytt verk av Ruby Nilsson och är skapad tillsammans med Andria Nyberg Forshage, Ba Bladh, Maja Lindström, Em Silén och Ida Silfverdal.

Minor Variations
Av Sanna Helena Berger

Som intervention i Matilda Tjäders spelling the wind without words, skapar Berger en skulptural miljö för flöjter och en tonsättning med vindinstrument. Kompositionen låter genom byggnadens våningar och väggar, fragmenterade ljud som både stängs ute och släpps in genom rum som Berger förändrar med glas och speglar. Berger’s versioner av Stockhausen verk skapade för vindinstrument sammanflätas med en live performance av Angelina Petrovic på tvärflöjt.

Biografier

Ruby Nilsson är en dramatiker, skribent och konstnär baserad i Malmö, Köpenhamn och Stockholm. Hon har sin utbildning från Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn och Södertörns högskola. Hennes arbete kretsar kring relationen mellan kroppar och skrivandets teknologi, ofta med fokus på olika konstruktioner av “femininitet”.

Ba Bladh är baserad i Köpenhamn och utbildad vid Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn. Hens konstnärliga praktik fokuserar på att queera binära strukturer och att bryta upp den linjära tiden. Med en bakgrund inom internationell politik blandar de teori och fiktion i skapandet av installationer och performance.

Sanna Helena Berger arbetar som konstnär med plats och situation-specifika installationer med kritiska egenskaper och självbiografisk transparens. Arkitektonisk intervention, skulptur, ljud, text och performance kombineras i installationer med avsikt att skapa reflexivitet hos åskådaren genom att reflektera, inte bara konsten men situationen och platsen där konsten visas.