Under hela 2023 presenterar Skånes konstförening pedagogiska aktiviteter tillsammans med bl.a. Öppna Förskolan Kompassen och på Sevedsplan under skolloven i samarbete med Röda Korset, MKB och Fryshuset. 

Inför påsklovet bjuder Skånes konstförening in konstnären Sahar al-khateeb. Tillsammans med barn och unga skapar hen en installation på Sevedsplan av gamla möbler och återvunnet material. Sahars konst handlar ofta om hem, minnen, identitet och specifika platser. Det nya konstverket ska relatera till området och Sevedsplan som ett gemensamt rum.

De återkommande aktiviteterna på Sevedsplan genomförs med stöd från Malmö Stad/Kulturell allemansrätt på fritiden.

Vidare aktiviteter i samband med Sommartorg Seved, Bästa Biennalen och höstlov 2023:
10 juni: Workshop på Sevedsplan under invigning av sommartorg, kl 12-14
29 juni: Workshop på Sevedsplan
16 september: Workshop på Sevedsplan
21 oktober: Bästa Biennalen
Höstlov: Workshop på Sevedsplan

Organiserat av Janneke Schoene