the song in my veins
Yasmina Karli Malmsten och Elia diane Fushi Bekene

Konstnärssamtal 12 nov, kl 15–16

I samband med utställningen the song in my veins bjuder vi in till ett konstnärssamtal mellan konstnärerna Yasmina Karli Malmsten och Elia diane Fushi Bekene lett av utställningens curator C. Grace Chang. I samtalet kommer de att diskutera deras processer, inspirationskällor och tankar kring utställningens teman.

Yasmina Karli Malmsten är en konstnär baserad i Malmö som arbetar med tryck, måleri och illustration. Hennes arbete fokuserar på mjukhet, hur kroppen böjer sig och inte. Yasmina har tidigare ställt ut på Arkana och Galleri Slätten i Malmö, Galleri Helle Knudsen och Grafiska Sällskapet i Stockholm, Women’s Studio Workshop i New York. 2023 ställer hon ut på Gloucestershire Printmaking Cooperative i London. Yasmina har tagit emot Zea May’s Printmaking Fellowship 2019 och Ann-Margret Lindell Stipendium 2021. År 2023 har hon ett residens på Kunstkvarteret i Lofoten.

Elia diane Fushi Bekene är en light-skinned, svart, ickebinär transperson samt en traumamedveten omsorgsutövare och konstnär baserad i Berlin som arbetar med att minnas förkroppsligade upplevelser av vördnad, mirakel, anknytning och omsorg. Hens praktik fokuserar på svart inre, somatiskt minne och queera intimiteter som vägar för skapande, anknytning och helande. Ständigt reflekterande över deras längtan efter hem och tillhörighet skapar hen ritualer och cermonier som portaler genom vilka åsidosatta personer kan gå igenom för en helande, imaginärt rum som utan bördor från kolonialismens våld. Elia är också skaparen av Ancestral Healing Tarot, en tarotlek framställd från en blick av generationsöverskridande trauma och helande.