Vincent Chong
i love you more than you’ll ever know

20 maj–19 juni
Öppningsfest 20 maj, kl 19–22!! – i samarbete med SWEAT
Performance 20 maj, kl 21–21.30 – pussy calligraphy
Konstnärssamtal 21 maj, kl 16–17 – på plats och streamat
Performance 22 maj, 16–16.30 – tiger bby cvnt – obs! på Inter Arts Center

Curator C. Grace Chang

Öppningsfest

Utställningen öppnar med en miniklubbkväll av SWEAT och performance med Vincent Chong. SWEAT är ett DJ-kollektiv och queerklubb. Ta på något snyggt och kom som du är, vem du än är!

Performances

Två olika performances på två olika platser! Med en blandning av drag, kinesisk kalligrafi och samtida queer-asiatisk diasporisk klubbkultur. pussy calligraphy äger rum under öppningsfesten på Skånes konstförening. tiger bby cvnt presenteras på Inter Arts Center, Bergsgatan 29 i Malmö

Konstnärssamtal

Ett 45-minuter långt samtal mellan två queera asiat-amerikanska konstnärer, Vincent Chong och curator C. Grace Chang. Samtalet äger rum på Skånes konstförening men vi kommer även att live-streama och spela in det.

Utställningen

“Att bo och arbeta i New York har gett mig möjligheter att lära om mig själv och andra. Jag är tacksam för min community av qtboc-syskon. De ger mig utrymme och stöd att älska och bry mig om mig själv, min gemenskap och andra. Framöver vill jag lära mig så mycket jag kan och under tiden dela vad jag känner till.”

Vincent Chong är en konstnär och arrangör som förenar drag, queer asiatisk-amerikansk klubbkultur, måleri och traditionella kinesiska konstnärliga praktiker. Utställningen är ett metaforiskt kärleksbrev från Vincent till människorna i hens öst- och sydostasiatiska queera- och trans gemenskap i New York och annorstädes.

Med fem storskaliga målningar och en handbunden bok med 88 akvarellteckningar använder Vincent porträtt för att utforska sin djupgående kärlek till hens community och dess framtid. Genom performance, kinesisk kalligrafi och måleri dyker Vincent ner i hur medlemmarna i communityt skapar utrymme att framställa sig själva i världen – för att leka, andas och vara.

Vincent intresserar sig även för traditionella kinesiska konstformer på ett queert, samtida sätt när hen omtolkar den över 1000 år gamla praktiken med de tre perfektionerna: måleri, poesi och kalligrafi. Under Songdynastin (960–1127) blev dessa tre konstformer en sammanflätad praktik ett uttryck för självförverkligande, särskilt bland akademiker och tjänstemän. I Vincents performances existerar de bland guldfärgat bläck, klackar och en massa röd färg – som en kärleksfull hyllning till konstnärens egen diasporiska queera community. 

Biografi

Vincent Chong är en queer kinesisk-amerikansk konstnär från New York. Hens praktik innefattar allt från kinesisk kalligrafi, stämplar, måleri och grafik till communityorganisering och performance. Innan hen flyttade till New York studerade hen två år för 吳文勝老師 Wu Wensheng, en kinesisk kalligrafilärare.

Vincent är baserad i Brooklyn där han haft ett årslångt residens (2019–2020) på Center for Books Art och hen har även deltagit i residens på The Wing on Wo Project i Chinatown (2019), GALLIM Moving Artis Residency (2022) med flera. Hens performances har visats på bl a Metropolitan Museum of Art (2020, 2022), MoMA PS1 (2019) och Bubble T, en queert klubbkollektiv i New York.