Vänta på ett mirakel: Urval ur Aktionsarkivet

Utställningen är öppen 31/3 – 30/4
Vernissage 31/3, kl. 18-21

Med subtila och anspråkslösa ingrepp i vardagen synliggör Kanslibyrån genom sina aktioner förgivettagna beteenden, föreställningar och vanor.

Aktionerna utförs vanligen i olika publika och offentliga miljöer men också på mer personliga och intima platser som i hemmet, ateljén och eller de egna kroppen. Gemensamt för samtliga skådeplatser är att de har en ofta förbisedd socio-politisk laddning som genom byråns arbete avtäcks. Enligt Kanslibyrån har varje handling i vardagen har samhällskritisk och subversiv potential.

På Skånes konstförening visas ett urval av Aktionsarkivet tillsammans med nyligen utförda aktioner i Malmös offentliga rum.

Kanslibyrån är en aktivistgrupp och konstnärlig institution bestående av konstnärerna John Huntington och Pär-Arne Sträng. Byrån för en kamp i vardagen där rationalitet, lydnad och effektivitet ifrågasätts på ett både publikt och personligt plan. Aktionsarkivet är upprättades 2007 och Är En av de konstnärliga undersökningar byrån arbetar med. Aktionsarkivet består i dag av totalt av 413 aktioner, utförda och sedan dokumenterade, diarieförda och arkiverade.

Bild: Aktion nr 513: Ha en påse över huvudet