Uncertain Triolectics och A Very Short Introduction to Nothing är två utställningar som bygger på samma tema. Kuratorerna Hans Askheim och Per Brunskog skapat varsin utställning runt osäkerhet, förvirring och nonsens. Ett tema de gemensamt utarbetat för att nu belysa det på olika sätt genom sina val av konstnärer.

Vetenskapen och dess logiska verktyg har inspirerat samtidskonsten under en lång rad av år nu. I de två utställningarna presenteras konstnärer som kan ses som denna trends antagonister. Konstnärer som bryter upp verkligheten med osäkerhet, förvirring och nonsens.

Uncertain Triolectics(Hans Askheim)
Laure Provoust (UK), Edwin Burdis (UK), Charlotte Young (UK),
Cevdet Erek (TR)
A Very Short Introduction to Nothing (Per Brunskog)
Sara Ramo (SP/BR), Mathias Kristersson (SE), João Pombeiro (PT), Iván Argote (CO/FR)
Vernissage fredag 31/8 kl 18-21.

Kl 20.00 hålls en introduktion till utställningen i form av ett samtal med kuratorerna lett av Jes Brinch. Varmt välkomna!