Tråkiga Landskap

Vernissage fredag 8 maj 18-21, utställningen öppen ons-fre 14-18, lör-sön 13-16.
Artist talk onsdag 20 maj kl. 19-21
Visning söndag 7 juni kl. 14

Det finns stora dansk-svenska kulturella likheter i våra flacka landskap och hårt exploaterade jord. Områden kring städerna Köpenhamn och Malmö/Lund, Saltholm med stora strandarealer har liknande flora och fauna. Men kommersiella krafter med expansiv stadsutveckling påverkar landskapet. Motorvägsbyggen, tågstationer och stora köpcenter skapar ramar kring vår vardag som vi lätt förbiser. Med andra ord: Vad ser vi, och vad ser fotografen när vi ser våra landskap.

Med Tråkiga landskap vill vi skärpa medvetenheten om landskap vi lever i. Utställningen söker upp det icke-exotiska, det triviala och vill fokusera på de dolda lagerna i den konstruerade naturen med en undersökande, humoristisk och anarkistisk blick.

Utställningen presenterar fyra fotografer som med personliga tolkningar kan kasta nytt ljus över landet.

Bios:

Christina Capetillo (DK) är utbildad arkitekt och hennes fotografiska intresse präglas av detta. Hon fångar rummet i landskpaet på ett unikt sätt och har ofta arbetat med förbisedda och exkluderade områden mellan stad och land.

Jeanette Land Schou (DK) är upptagen av städernas baksida och ser den som ett uttryck för omedveten och okontrollerad transformation. Hon skildrar de stora avstånden mellan köpladorna i Svågertorp, parkeringsplatserna och vägnätet som smyckas av en flaggarme. Utan bil eller pengar förlorar Svågertorp all mening. Det blir en icke-stad.

Finn Larsen (DK/SE) deltar med en fotografisk kartläggning över Malmö kommuns gränser. Metodiskt har han fotograferat 36 olika platser, 360 grader. De många fotografierna presenteras som kontaktkopier placerade på bord.

John Webb (SE/UK) vandrar. Med sin kamera rör han sig i närområden i Skåne. Med en mild humor och förundran skickar han meddelande från ytterområden där allt är lite övergivet och lite skevt.

Curator: Jeanette Land Schou.

Bild: Finn Larsen.