Third Space
med Ranya Asadi, Moncef Henaien, Anna Iau, Maria Kim, Yahia Saleh, Rasmus Raphaëlle Östebro

Utställningsperiod: 14 november–17 januari
Curator: C. Grace Chang

Som en del av höstens fokus på film, genomför Skånes konstförening ett två månader långt videkonstresidens för lokala QTBIPOC-konstnärer, lett av konstnären Roxy Farhat och Skånes konstförenings curator C. Grace Chang. Målgruppen för residenset är Malmöbaserade konstnärer utan formell konstutbildning med syftet att undersöka hur vi kan ge plats åt fler, omfördela våra resurser och samtidigt uppmuntra kreativa talanger i vårt närområde.

Residenskonstnärerna har i uppgift att skapa videoverk utifrån temat “Framtid och Makt”. Den enda förutsättningen är att kunna använda en smartphone till att filma och redigera. För att utvidga experimentet kring plats och makt har vi curaterat kommande utställning något annorlunda. Denna månad är vi stolta att presenter våra residenskonstnärer Ranya Asadi, Anna Iau, Maria Kim och Yahia Saleh i en gemensam utställning tillsammans med Malmöbaserade konstnärerna Moncef Henaien och Rasmus Raphaëlle Östebro.

Resultatet är en utställning som uppmärksammar en rad ämnen. Verken kretsar kring frågor om aktörskap och förkroppsligande men dess fokus och uttryck skiljer sig åt. Anna Iau riktar in sig på känslor av obehag kopplat till frivillig och ofrivillig informationsdelning på sociala plattformar. Maria Kim utgår från sin bakgrund som adopterad och utforskar koloniala spår mainstreamberättelser kring adoption. Ranya Asadi använder kitsch för att undersöka sina upplevelse av att vara en slags tidskapsel till följd av sin migration – att platserna vi lämnar blir kristalliserade i tid inom oss. Yahia Saleh dyker ner i en kommentartråd på Facebook och adresserar frågor kring svarta queera kroppar (eller bristen på dem) på publika platser i Europa.

I utställningen visas även Moncef Henaiens ŠUKA och Rasmus Raphaëlle Östebros Femme Desires, som inkluderas för deras specifika undersökningar av makt och förkroppsligande. Med utgångspunkt i dansaren Šuka Horns rörelser, skapar Henaien en känslomässig fristad genom hypnotiska upprepningar och drömlika klipp. Östebro presenterar en värld av feminina tecken – en alternativ, framtida plats där drag och lek används som strategier för frigörelse. Tillsammans genererar de två verken ett samspel mellan skydd och sårbarhet, mellan handlingsutrymme och marginalisering. Det handlar inte om verkliga fysiska rum, utan om fantasins potential och diskursiva effekter.

Utställningens titel, Third Space, refererar till Homi K. Bhabhas teori om det postkoloniala tillståndet som en hybridisering av samhällen, platser och inom människan själv. Termen används också för att beskriva rum där röster som förfördelas i samhället får makt och utrymme. I en värld byggd av orättvisa maktstrukturer blir användningen av Bhabhas term i utställningen en reflektion över hur de som ofta åsidosätts kan skapa rum där de inte bara är föremål för samtalet, utan också är med och formar det.