Thale Vangen och Roger von Reybekiel

Vernissage 11/11 kl 18-21

 

Två disparata konstnärliga praktiker möter varandra på Skånes konstförening. Thale Vangens taktila, sensoriska estetik konfronteras med Roger von Reybekiels färgfyllda, absurda och lekfulla skulpturala objekt.

Thale Vangen närmar sig människans relation till sin omgivning via det taktila och sensoriska. Ofta är materialen Vangen använder sig av “naturmaterial”. Det kan vara, som på Skånes konstförening, djurhudar och hår som sammanförts med hjälp av broderi. De direkta referenserna till djurs kroppar och organiska former får hos Vangen inte sällan en mytisk laddning, som vore objekten uråldriga reliker eller heliga.

I Roger von Reybekiels konst blir vardagliga ting förändrade med enkla ingrepp: med avgjutningar, färgförändringar (ofta med hjälp av neonfärger) och collageteknik. Metoden är processbaserad och mindre delar förs på ett spontant sätt samman för att bilda nya ofta absurda helheter. Det lekfulla och absurda relateras inte sällan till det självbiografiska såväl som till populärkulturella uttryck. På Skånes konstförening visar Reybekiel en serie objekt som refererar till såväl abstrakt skulpturkonst som heminredning.

Vernissagen presenteras med stöd från ABF.