Spatial considerations: Archiving Black queer life
Lördag 26 november, kl. 15.00–18.00

För den här presentationen och samtalet fokuserar vi på skärningspunkten mellan det offentliga rummet och arkiv för att rikta särskild uppmärksamhet mot svarta queera liv och arkiv.

Under samtalet ställer vi oss frågan hur vi kan arkivera svarta queera liv, platser för intimitet och deras innebörd i svarta queerpersoners sociala liv. Hur uppmärksammar vi arkivmaterial som är centrala i skapandet av queera världar: känslor, begär, affekt, vätskor, taktilitet, opacitet och så vidare men som samtidigt förnekar arkivets idé om vetenskaplighet? Vi frågar oss om det är möjligt att arkivera svart queert liv och erfarenheter utan att ta rumslighet på allvar.

För att egga reflektioner, tankar, ytterligare frågor och motsättningar kring vad ett svart arkiv är (kan vara och inte kan vara) i relation till rumslighet, har Black Archives Sweden och Plattform KcSyd bjudit in konstnärerna Ajamu X och Evan Ifekoya att presentera sina praktiker. Presentationerna följs av ett samtal om arkivets roll i ett svart queert skapande av världar, lett av frilansande curator Tawanda Appiah.

Samtalet kommer hållas på engelska och kommer att dokumenteras visuellt på plats av Abdul Dube.

Om deltagarna

Ajamu X är en mörkrums/konstfotograf med över 25 års erfarenhet från att ställa ut på museer, gallerier och i alternativa rum över hela världen. Ajamu är även en radikal sexaktivist, oberoende forskare och medgrundare av organisationen rukus! Federation samt det prisbelönta rukus! Black LGBTQ Archive. Hans verk inkluderar porträtt och självporträtt som otvetydigt hyllar svarta queera kroppar, erotiska sinnen, begäret och njutning som aktivism. Han är också en ledande specialist i Storbritannien på svart HBTQ-historia, arv och queer-kulturellt minne.

Evan Ifekoyas praktik inom organisering, performance, ljud, text och video är en förlängning av hens kall som andlig utövare. Ifekoya ser konsten som en plats där resurser både kan omfördelas och omförhandlas, samtidigt som de utmanar de implicita reglerna och hierarkierna i de offentliga och sociala rummen. Genom arkiv- och ljudundersökningar spekulerar Ifekoya kring svarthet i överflöd. Strategier om rumsligt innehav genom arkitektoniska interventioner, ritualer, ljud och workshops gör det möjligt för hen att göra en praktik av att leva, istället för att vända sig åt förtvivlan.

Tawanda Appiah är zimbabwisk frilansande curator, skribent och researcher baserad i Malmö. Han är del av Njelele Art Station och har tidigare arbetat som co-curator på Skånes Konstförening samt som intendent för pedagogik på National Gallery of Zimbabwe. 2021 curerade han utställningen GIBCA Extended – Comforting the machine i Göteborg. Han har även arbetat med projekt och interventionerna No Country Like (Skånes konstförening, 2018); Better Safe and Sorry (Moderna Museet, 2018); On Practices (Malmö Konsthall and Skånes konstförening, 2019); To Where Are We Beautifully Going? (2020); in(visible) (Malmö Konstmuseum, 2021). Appiah är en del av styrelsen för Paletten Art Journal.

Abdul Dube är en multidisciplinär konstnär, designer, curator och workshop facilitator baserad i Aarhus, Danmark. Hans arbete kretsar kring frågor om multikulturell tillhörighet, rasism och motstånd, intersektionell solidaritet, arv, hållbarhet som också kallas överlevnad, Svart uppfinningsförmåga och konstaktivism.

Evenemanget produceras av Black Archives Sweden och Plattform KcSyd, med stöd från Skånes Konstförening och Malmö Stad.

Grafisk designer: Anna Sagström