SOFT TURNS: Behind the High Grass

 

SOFT TURNS (Sarah Jane Görlitz och Wojciech Olejnik) har samarbetat på stop-motion- och videoinstallationer sedan 2006. På Skånes konstförening visar de projektet Behind the High Grass som växte fram ur en bok de hittat på en loppmarknad i Berlin.

 

När du förflyttar dig från en plats till en annan finns ett ögonblick av att vara emellan, där finns ett spår av dig själv i det första rummet och redan en projektion av dig själv i nästa. I detta transitläge, hör man samtidigt till två platser och ingen, som om man inte hörde till på ett fullvärdigt sätt, men på en tillfällig, partiell sätt – reducerad till ett “annat”.
En reseskildring kan bli till en metafor för att behandla frågor som rör ”andra”. Fylld med generiska berättelser från verkliga platser, visar dessa litterära verk ofta komplexa sociala, historiska, politiska eller psykologiska sammanhang.

 

www.softturns.com