Performance och samtal med Nana Osei Kofi och Lena Sawyer

Torsdag 30 sep 2021, kl 18
På Zoom. Evenemanget leds av Ellen Nyman

Skånes konstförening är glada att fortsätta samarbetet med Black Archives Sweden – ett samtida arkiv med afrosvenskar erfarenheter som utgångspunkt:

”Offentliga arkiv som bär på rasistiska och våldsamma historier har de senaste åren varit under granskning. Runt om i världen har många statyer avlägsnats och några av de som lämnats kvar har omförhandlats av allmänheten. En fråga som väckts under den här perioden av ansvarsutkrävande har varit: vad högtidlighåller dessa statyer minnet av och för vem? Krav från allmänheten på dessa publika arkiv har lett till avvägningar av hur rasistiska historier och deras eftermäle kan konfronteras och förenar det förflutna med nuet.

På det välbesökta Järntorget i Göteborg står statyn De Fem Världsdelarna, i folkmun kallad Järntorgsbrunnen, av Tore Strindberg. Statyn föreställer fem kvinnor som var och en representerar de fem kontinenterna och skapades för att prisa och hylla Göteborg som en global exportör av järnmalm. Med Lena Sawyer och Nana Osei Kofis ord: “Järntorgsbrunnen markerar ett imperialistiskt minne och det europeiska koloniala arkivet”.

I performancen och samtalet ägnar Lena Sawyer och Nana Osei Kofi särskild uppmärksamhet åt avgjutningen i brons av en naken kvinna som representerar världsdelen Afrika. Genom performance och en inlyssnande metod behandlar de statyns låga frekvenser: såväl historier, motberättelser och avvisanden som att frammana alternativa visioner om våra offentliga rum. Det är även en staty som talar högt om Sveriges roll i det transatlantiska slaveriet och kolonialism.”

Performancen är på både svenska och engelska. Samtalet efter performancen är på svenska.

Lena Sawyer är lektor i socialt arbete och undervisar vid Institutionen för socialt arbete på Göteborgs universitet. Hon är utbildad kulturantropolog och doktorerade vid University of California i Santa Cruz. Hon har bott och arbetat i Sverige de senaste 20 åren och hennes forskning har i huvudsak fokuserat på rasism och intersektionella maktrelationer från en rad olika perspektiv. Hon intresserar sig för närvarande för offentligt minne och hågkomst i relation till kolonialism.

Nana Osei Kofi, som är född och uppvuxen i Göteborg, är docent i genusvetenskap på Oregon State University i USA där hon också har administrativt ansvar för kompetensutveckling av universitetslärare med fokus på normkritisk undervisning. Nana disputerade 2003 i kritiska studier med avhandlingen In the Image of Capital: The Making of the Corporate University. Hon har jobbat med en rad tvärvetenskapliga forskningsprojekt med fokus på att skapa en mer jämlik, inkluderande, och normkritisk universitetsvärld. För närvarande jobbar hon med flera forskningsprojekt med fokus på afrosvenskar, ifrån ett intersektionellt perspektiv.

Ellen Nyman är doktorand inom skådespeleri med ett särskilt intresse för performativa och aktivistiska traditioner som berör sociala och normerande konstruktioner, dekoloniserande processer, Black studies och adoption. Hon arbetar med skådespeleri men även inom regi och bildkonst i form av aktioner och happenings och har arbetat och ställt ut både i Sverige och utomlands. På SKH undervisar hon i den fristående kursen Dekoloniserande strategier inom scenkonst och aktivism (7,5HP). Just nu arbetar hon med sitt konstnärliga forskningsprojekt Performative strategies dimensions of emancipation.

Formgivning: Sarah Katarina Hirani.

Samtalet genomförs med stöd från Malmö Stad och i samarbete med Skånes konstförening.