Petter Dahlström Persson och Matti Sumari: Paragoge


Utställningen öppnar den 1 september – 1 oktober.
Vernissage Fredag, 1 September 1, kl. 18-21

 

Matti Sumaris Cementa & Toyota – A Fable of Two Sisters är en essäfilm om två platsspecifika skulpturer (systrarna Cementa och Toyota) som befinner sig i Mellersta Hamnen i Malmö, på en bortglömd ödestrand av utfyllnadsmark bland inhägnade industritomter i hamnområdets utkant. Stranden är den sista remsan av offentlig mark utanför Toyotas depå för nya fordon, överblickad av Cementas kolossala cementsilos. På denna konstgjorda plats betraktar systrarna sin miljö, reflekterar över sina livsvillkor  vagt medvetna om både sin egen och omgivningens artificiella natur.

Petter Dahlström Perssons skulpturala installation Tidens budbärare tar sin utgångspunkt i den säregna arkitektur som präglar duvklubbarna på Valdemarsro i Malmö. En arkitektur som vuxit fram utifrån duvornas levnadsvanor och behov. Sammanlagt finns på de två klubbarna 38 stycken stugor med duvslag som kan innehålla upp till 300 duvor som tävlar mellan maj och augusti. Klubbarna drivs av entusiaster som i många fall har gått i pension. I sitt projekt intresserar sig Dahlström Persson även för det faktum att fotografiska tekniker, liksom andra metoder för att kommunicera snabbt och effektivt över långa avstånd, utvecklades i takt med att intresset för brevduvan minskade.

 

BIOS:

Petter Dahlström Persson tar i sitt arbete ofta fotografins möjligheter, begränsningar och historia som sin utgångspunkt. Han har bland annat utforskat den tidiga fotografiska metoden Cyanotopi som kräver solljus för att exponera bilder som får en djupt blå ton. Dahlström Perssons konst förhåller sig också till arkiverande och antropologiska metoder (förutom brevduvan har han i sin konst undersökt Storsjöodjuret i Storsjön).
Den antropologiska blicken vänds emellertid ofta “ut och in” genom att Dahlström Persson skapar ett fokus på inte bara det som betraktas, utan också på hur studieobjektet påverkar den som betraktar. Petter Dahlström Persson är utbildad på Högskolan för Fotografi i Göteborg och på Konstfack i Stockholm. Hans konst har tidigare visats på bland annat Östersunds stadsmuseum och på Galleri Monitor i Göteborg. Han är född 1988 och är verksam i Malmö.

Matti Sumari arbetar med video, skulptur och installation. Hans installationer för tankarna till ad-hoc-arkitektur och består ofta av upphittade eller lättillgängliga material. Ibland tar hans verk formen av skulpturer som är intagliga eller beboeliga, eller direkt funktionella (till exempel anpassade för växtodling eller tedrickande). Sumaris skulpturer kan liknas vid modeller för ett liv i en u- eller dys-topisk sam- eller framtid. Hans videoverk anspelar på samma visuella landskap, inte minst i Cementa & Toyota – A Fable of Two Sisters, genom att verka genreöverskridande, och gränsa mot science-fiction eller fantasy. Sumari är utbildad på Konsthögskolan i Umeå och har medverkat i grupputställningar på bland annat Fondazione Antonio Ratti, Como, Italien (2016) och Kunsthal Charlottenborg, Köpenhamn, Danmark, (2015). Han är född 1987 i Helsingfors, bor och arbetar i Malmö.

Läs mer om utställningen här.

Curatorer: Hans Carlsson och Sebastian Dahlqvist.

 

* “Paragoge” är en term för en bokstav eller en stavelse som läggs till ett ord genom ”naturlig” språkanvändning, eller på grund av grammatiska regler. Som i användningen av spontana språkljud som fått lexikal betydelse, som engelskans ”among-st” (tidigare among). Från grekiskan ‘para’längs med och ‘agōgē’att bära.