Om exil: Kortfilmskväll med stöd från Filminstitutet

19-22
Fri entré

I en tid när Europas och övriga världens geopolitiska tillstånd tvingar människor på flykt, till exil. I en tid när språkliga förskjutningar märker kroppar ser vi det som viktigt att gemensamt närma oss frågor om och erfarenheter av exil. Tillsammans med Exilfilmfestivalen försöker vi därför pluralisera förståelsen och definitionen av begreppet exil genom att presentera 13 kortfilmer som på olika sätt relaterar till och undersöker frågor om exil. Det rör sig om alltifrån dokumentära filmer som utifrån personliga upplevelser närmar sig exilen till fiktion och renodlade konstfilmer.

Följande filmer kommer att visas:

The logic of the birds – Sarah Beddington
Krisdokument, En överlevnadsguide – Elisabeth Marjanović Cronvall Marta Dauliūtė
The Mask – Athina Kanellopoulou
Cold War Christmas – Emma Penaz Eisner
The International – Tatiana Mazú
WHO I AM AND ALL I OWN, I CARRY EACH DAY– Emily Norling
HOW I BECAME YOU – Ivana Živković
LIFE AFTER LIFE – Sanja Jokic Dušica Lipovac
MY NAME IS ADNAN AND I’M NOT GOING TO BLOW YOU UP – Adnan Smajić
Walls of Sports – Tomas Rafa
Gravity – Daniela Sagone
Nos Territoires ( Our Land ) – Janvier (Jerome zahno)
My fingers grew and stuck to the asphalt – Vida Mehri

Om Exilfilmfestivalen:

Exilfilmfestivalen i Malmö är ett samarbete mellan ISS (Iransk-Svenska Solidaritetsföreningen) och International Exile Filmfestival i Göteborg. Båda är icke-vinstdrivande organisationer. Syftet är att ge Öresundsregionen (Malmö-Köpenhamn) en egen version av Exil Filmfestival. Projektet drivs med Stöd från ABF och Malmö Stads Kulturnämnd. Filmer som visas på festivalen är antingen skapade av filmare i exil, filmer som är bannlysta i länder där de har producerats, filmer som berör temat exil eller filmer som handskas med aktuella obekväma frågor. Syftet med Festivalen är att skapa en länk mellan publik och exilfilmare och konstnärer samt att ge dessa en möjlighet att hitta en ny plattform och en ny publik. Vidare syftar festivalen till att skapa förståelse om vad exil, förtryck och exkludering innebär. Den första Exilfilmfestivalen i Malmö ägde rum 2013 och fick bra kritik av publiken och media. Våra gästregissörer Sahra Karimi och Arash Riahi intervjuades av dagstidningar och internationella TV-stationer. Exilfilmfestivalen i Malmö 2016 ”Borderless Minds” kommer att hållas 9-14 februari på biograf Panora. Under tre dagar kommer det att visas filmer, konstutställningar, frågestunder och workshops på olika scener runt om i Malmö.