Mens et Manus: Performance och konsert


Lördagen den 28 maj presenterar vi två av konstnärerna som medverkar i Mens et Manus:

Sarah Browne: The Speaking Hand  (start ca 16.30, ca 40 minuter)
Sarah Browne presenterar en performativ föreläsning som relaterar till filmen The Invisible Limb, som ställs ut i Mens et Manus. Det handlar om taktil kunskap. Det handlar om händer, och om hur den kunskap de besitter –  deras intelligens – tenderar att vara tyst. Genom att ge röst åt andra konstnärer (som Yvonne Rainer, Mierle Laderman Ukeles och Charlotte Posenenske), med hjälp av citat och upprepningar, undersöker performanceföreläsningen det feministiska buktaleriet som en form för kunskapsförmedling.

Peter Kädergård konsert: Danielski & Rittowski (Daniel Wendler och Peter Kädergård) (start ca 18.00, ca 40 minuter)
Danielski & Rittowski bjuder på en eklektisk ljudresa genom den analoga modulärvärlden. En upptäcksresa där patchkablar med kontroll, volt och triggpulser sammankopplar modulärsystem till maskiner för audiell utforskning. Här skapas klanger och rytmer som får bortglömda muskler att börja rycka.

 

Sarah Browne är konstnär verksam på Irland. Hennes forskningsbaserade metoder undersöker kunskapens materialitet, så som den framstår genom osynliga maktstrukturer som möter kroppslig erfarenhet. Browne arbetar med video, text, publicering och performance – såväl i som utanför en traditionell konstkontext.
http://www.sarahbrowne.info/

 

Peter Kädergårds praktik omfattar installation, video och collage. Han är verksam i Helsingborg och i Göteborg. Kädergård arbetar med upplevelser av västerländsk populärkultur; och hur fantasi och identitetsskapande omprövas genom alternativa rekonstruktioner av dito. Hans konst befinner sig ofta på gränsen mellan det icke-fungerande och det fullständiga misslyckandet. Kädergårds collage-baserade metod resulterar inte sällan i kinetiska skulpturer: rörliga, ljudande och mekaniska objekt som tillsammans utgör en surrealistisk bildvärld där low tech blir till high tech och vice versa.