Meditationer av ett svart arkiv (Samtal #1) – Möjligheterna med ett svart arkiv


31 mars 2021, kl. 19
Online samtal med: Judith Kiros, Rafaela Stålbalk Klose och Madubuko Diaketé

 

Skånes konstförening är glada att medarrangera första samtalet i serien Meditationer av ett svart arkiv, organiserat av Black Archives Sweden – ett samtida arkiv med afrosvenskars och svarta personer i Sveriges erfarenheter som utgångspunkt:

“Möjligheterna med ett svart arkiv”, första samtalet i den kommande samtalserien Meditationer av ett svart arkiv, ger ett första utforskande av det svarta arkivet som en brytpunkt och plats för tänkbarhet och meningsskapande.

Våra tre gäster Judith Kiros, Rafaela Stålbalk Klose and Madubuko Diaketé erbjuder oss en startpunkt för ett kontinuerligt samtal och utifrån deras erfarenheter och perspektiv bidrar de med tankar och reflektioner om det svarta arkivets betydelse. De pratar också om förhoppningar och begränsningar det svarta arkivet innefattar i en svensk kontext.

Judith Kiros är poet, journalist och doktorand i litteratur vid Karlstad Universitet. Hennes debut “O” delvis poesi och essä är en omfattande och rytmisk dekonstruktion av Shakespeares pjäs Othello.

Rafaela Stålbalk Klose är journalist som 2018 gjorde den hyllade dokumentären ”En värdig grav åt Svarta Sara” för Sveriges Radio P1. Reportaget handlar om sydafrikanska Mazahr Makatemele som kom till Kalmar, 1862. Makatemeles berättelse är ett tidigt och viktigt vittnesbörd om den ofta bortglömda historien om svarta kvinnor i Sverige. Rafaela lyfter gärna berättelser som rör identitet, kultur och kön ur ett socialt perspektiv.

Madubuko A Robinson Diakité är advokat med inriktning på mänskliga rättigheter, författare och dokumentärfilmare. 1968 flyttade han till Sverige för att studera film och fortsatte med en doktorsexamen. 1992 tog han en licentiat i juridik vid Lunds universitet. För närvarande forskar han i mänskliga rättigheter vid Raoul Wallenberg-institutet i Lund och är aktiv i antidiskrimineringsorganisationer i Sverige. Han har publicerat artiklar om film och mänskliga rättigheter i flera internationella publikationer och har lett ett stort antal projekt som fokuserat på rättigheter för människor av afrikansk härkomst.

Det här första samtalet organiseras i samarbete med Skånes konstförening.