Konstnärssamtal med Danielle Brathwaite-Shirley

19 mars, kl 13–14.30

Detta samtal äger rum i samband med Danielle Brathwaite-Shirleys utställning THE SEAS WOUNDS på Skånes konstförening. Utställningen är uppbyggd kring en interdisciplinär blandning av spekulativ fiktion, videospel, installation och arkiv. Danielle använder spekulativ fiktion för att undersöka makt, samhörighet och Atlantens historiska betydelse i svarta transpersoners historia.

Curator: C. Grace Chang

Biografi

Danielle Brathwaite-Shirley (f. 1995, UK) är en konstnärs om främst arbetar med digitala medier och performance. Dens praktik fokuserar på att dokumentera livet för svarta transpersoner genom att sammanfläta levda erfarenheter med science fiction för att på fantasifulla sätt berätta historier och föreställa sig framtider. Sporrad av en önskan om att bevara transpersoners historia – både levande och förflutna – fungerar dens konstverk ofta som arkiv. Danielles verk har visats på bl a Focal Point, Science Gallery, MU, Barbican, Tate, Les Urbains, samt varit en del av BBZ Alternative Graduate Show på Copeland Gallery.

www.daniellebrathwaiteshirley.com