Workshop: Handlingsplan för vardagliga insatser

Lördag 29.april kl 14.00


Som en del av utställningen Vänta på ett mirakel – urval ur Aktionsarkivet bjuder vi under utställningens näst sista dag in till en workshop, särkilt utformad av Kanslibyrån. Genom workshopen tas en handlingsplan, en agenda, för riktade irrationella insatser i vardagen fram. Genom en strängt strukturerad modell, arbetar den deltagande gruppen gemensamt fram en rad viktiga handlingar som genom processen laddas med en både poetisk och politisk tyngd.

Workshopen syftar till att lyfta viktiga frågor om samhället, vardagen och hur man som individ kan göra motstånd i en post- och hypermodern värld full av gråskalor.

Workshopen är ca 90 minuter lång och passar alla från 15-årsåldern och uppåt.
Kom kl 14.00 om du vill delta.

Kanslibyrån är en aktivistgrupp och konstnärlig institution bestående av konstnärerna John Huntington och Pär-Arne Sträng. Byrån för en kamp i vardagen där rationalitet, lydnad och effektivitet ifrågasätts på ett både publikt och personligt plan. Aktionsarkivet upprättades 2007 och är en av de konstnärliga undersökningar byrån arbetar med. Aktionsarkivet består i dag av totalt av 413 aktioner, utförda och sedan dokumenterade, diarieförda och arkiverade.

På Skånes konstförening visas nu ett urval av Aktionsarkivet tillsammans med nyligen utförda aktioner i Malmös offentliga rum.

Bild: Aktion nr. 25: Manifestation mot allt.