Jonatan Engqvist: Kanske behöver vi tänka ut konceptuella lösningar till praktiska problem?


16/2 kl 19
Språk: Svenska
Fri Entré

Jonatan Habib Engqvist kommer att prata och tänka högt tillsammans med oss om hur det administriva och byråkratiska språket och det arbete det medför påverkar kropp, tanke och handling, så här skriver Jonatan:

Jag tänkte försöka prata om begär kontra lojalitet, idén om olika sorters publik och varför det ibland kan vara hälsosamt att inte expandera sin verksamhet. Förhoppningsvis blir detta meningsfullt genom att jag delar med mig av lite olika erfarenheter av att arbeta i och med olika typer av institutioner. Det kan hända att vi kommer prata om skillnaden mellan att be om lov och att be om förlåtelse, om tillit och kontroll, samt hur en kan förhålla sig till olika regelverk. Genom konkreta jämförelser mellan de nordiska ländernas styrdirektiv för hur pengar delas ut blandat med praktiska exempel (mindre och större) kan vi försöka se hur en skapar utrymme för det oförutsedda, och hur en försökt att arbeta för att en så stor del av budgeten som möjligt hamnar i konstverket eller hos konstnären. Tanken är att det här ska kunna bli mer av ett samtal än en regelrätt föreläsning.

Det hela är ett försök till en oberserverande fältstudie rörande kulturinstituioner handlingsutrymme idag. Genom att zooma in på praktiska exmpel, vill vi visa på hur vad som på pappret till en början ser ut som abstrakta, generella direktiv får för praktiska effekter och vilka rörelser de genererar i vår vardag.

Varmt välkomna!

Föreläsningen är den andra i serien Samtalsserie om populism, en serie om fyra föreläsningar på Skånes Konstförening under 2015 och 2016 på temat populism, integritet och konstnärlig autonomi. Samtalsserien undersöker hur konsten ska kunna fokusera på sina egna maktstrukturer utan att bli populistisk, överpedagogisk, funktionell och målgruppsorienterad. Alla föreläsningar är fristående.

Jonatan Habib Engqvist arbetar som curator, skribent och undervisar i konsteori vid bland annat Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Engqvist har tidigare arbetat vid Moderna Museet och IASPIS, samt varit en del av en rad curatoriska samararbeten så som No Bad Daysvid Kalmar Konstmuseum (2015) och Tunnel Vision, Momentum 8, den nordiska konstbiennalen i Moss, Norge (2015). Tillsammans med Lars-Erik Hjertström Lappalainen och Annika von Hausswolff driver de online plattformen tsnok.se, som önskar bedriva oregelbunden konstkritik baklänges och bryta mot utställningsregimen. Han startade under 2015 CRIS (Curatorial Residency in Stockholm) i samarbete med NKF, Nordiska konstförbundet, och jobbar bland annat med Bouchra Khalili inför en soloutställning med hennes verk på Färgfabriken i Stockholm.

Samtalsserien om Populism organiseras av Hans Carlsson från Skånes Konstförening och Angelica Falkeling.
Med stöd från Stockholms Arbetarinstitutsförening och Folkuniversitetet.

Bild: The optimist thought, 2014, Magnus Thierfelder, fotografi Lena Kienzer / Galerie Elisabeth & Klaus Thomas.