Föreläsning
Katarina Wadstein Macleod
Hemmet i Konsten: estetik och politik


18/11 kl 19
Fri Entré

 

Föreläsningen handlar om hur konstnärer på 1970-talet använde sig av hemmets miljöer för att ställa politiska frågor. Hemarbete och hemmiljöer har en komplex bakgrund i konstens historia. Det är ämnen som är både undanskuffade och centrala för hur konsten har utvecklats under 1900-talet. Tematiken är synlig i såväl konstnären Carl Larssons nationalromantiska idyller från sekelskiftet, som i popkonstnärers flitiga användande, och skildringar, av vardags- och hushållsobjekt. Tematiken är också starkt präglad av könsstereotyper, inte minst synliga i mottagandet av många konstnärers verk under 1960- och 1970-talen. Föreläsningen fokuserar främst på konstnärer verksamma under 1970- talet, som ifrågasatte arbetsfördelning, kapitalism och traditioner, men rör sig också bakåt i tiden, liksom framåt till vår samtid, och globala värld.

Katarina Wadstein MacLeod är docent i Konstvetenskap och verksam som lektor i Konstvetenskap vid Södertörns Högskola, och som lektor i konsthistoria och teori vid Konstfack. Hon är även verksam som konstkritiker för Svenska Dagbladet. Macleod arbetar för närvarande med ett forskningsprojekt om hemmet som en tematik i svensk konst under 1960- och 1970-talet.

Föreläsningen är den första i serien Samtalsserie om populism, en serie om fyra föreläsningar på Skånes Konstförening under 2015 och 2016 på temat populism, integritet och konstnärlig autonomi. Samtalsserien undersöker hur konsten ska kunna fokusera på sina egna maktstrukturer utan att bli populistisk, överpedagogisk, funktionell och målgruppsorienterad.

Katarina Wadstein MacLeod återknyter i den inledande föreläsning i serien till idén om konstnären som autonom, genom att lyfta fram konstnärliga praktiker från 1960- och 1970-talen som just motsatte sig sådana idéer. Resterande föreläsningar inom ramen för serien kommer att beröra begrepp som strategisk essentialism, samt undersöka såväl modeller för kulturella motståndspraktiker, som på vilket sätt politisk populism infiltrerar kulturinstitutioner i Sverige och Europa.

Samtalsserien om Populism organiseras av Hans Carlsson och Angelica Falkeling tillsammans med Skånes Konstförening.
Med stöd från Stockholms Arbetarinstitutsförening och Folkuniversitetet.

 

Bild: Vår i Hallonbergen, Anna Sjödahl, från utställningen Kvinnfolk, Malmö konsthall, 1975. Fotografi: Anna Lena Lindberg.