Filmvisning
Blue (1993)
av Derek Jarman

28 jan, kl 16–18
Filmen börjar kl 16.30
75 min

Röst: Derek Jarman, John Quentin, Tilda Swinton, Nigel Terry
Musik: Coil, Simon Fisher-Turner, Momus, Karol Szymanowski, Erik Satie

Trettio år efter premiären visar Skånes konstförening Blue, en film av den brittiska konstnären Derek Jarman. I filmen sammanfogas en blå bild och en poetisk text till ett dokument över konstnärens AIDS-relaterade sjukdom och stundande bortgång.

Poesin vittnar om infektionens kroppsliga och känslomässiga framfart. Den rymmer även en tillvaro bland vänner och blommor, av homosexuellt liv och längtan efter skönhet. Mot slutet var Jarman nästan blind och hans syn präglades av ett blått ljus. I sina publicerade dagböcker skriver han:

”Jag känner verkligen ingen ilska, bara melankoli, så Blue är en sann del av mitt tillstånd.”

Blue låter oss träda in i Jarmans förtvivlade blick och ödesmättade tillstånd. Det är en blick mot oändligheten. Här finns havet och himlen, blåa jeans och den giftiga riddarsporren. Filmens abstrakta bild uppmanar oss att lyssna noggrant till en färg i gränslandet mellan mörker och ljus.

Derek Jarman (1942–1994) var känd för sina experimentella långfilmer och musikvideor under 1970- 80- och 90-talen. Med ett erotiskt laddat bildspråk sökte verken efter en queer ikonografi genom historien och litteraturen. Han var även verksam som målare, författare och trädgårdsmästare. Blue blev hans sista film.

Organiserat av Albin Hillervik

Foto courtesy of Basilisk Communication