Odlingsnätverket Seveds odlingar
Jespersgatan 2 Malmö

Hur ser stadsodlingsnätverk i och utanför sverige på sin praktik och hur förhåller vi/dem oss/sig till frågor om organisering, sociala hierarkier och grön gentrifiering?

Detta är några av frågorna som Odlingsnätverket Seved och andra odlingsnätverk i och utanför sverige har reflekterat kring i kortare filmer som under Gallerinatten visas i en av odlingarna på Seved.

Filmvisningen under Gallerinatten är en första visning av det arkiv som kommer att fortsätta växa. Ett första erfarenhetsutbyte odlingsnätverk emellan. Filmprogrammet och arkivet cureras av Ulrika Flink, Tensta Konsthall.

Skånes konstförening och Odlingsnätverket Seved inledde i början av 2016 ett samarbete som fortfarande försöker hitta sin form. Tillsammans arbetar vi bland annat med ett pågående filmprogram där vi närmar oss frågor om stadsodling, matproduktion och grön gentrifiering utifrån olika konstnärliga positioner och perspektiv.