Att odla det gemensamma

18:00 – 21:00
Fritt inträde

 

Filmerna i Att odla det gemensamma skildrar odlingars och grönområdens sociala och symboliska plats i stadsrummet. Programmet rör sig från Virginia genom Göteborg och vidare till Malmö och Stockholm. Röster från människor som engagerar sig direkt i odlandets, och den gröna stadsgestaltningen, blandas med historiska tillbakablickar och reflektioner kring konstens potential i sammanhanget.

 

Program:


Two Hectars, 13.36 min, 2013-2014
Erik Sjödins & Fernando Garcia Dorys film om Gulliga Föreningens odlingar på Hästa gård i Stocholm.

 

The return of Lenin, 5 min, 2000
Kolonial Odlings (Lena Ignestam, Per Gustafsson, Christel Lundberg) film tar utgångspunkt i Lenins besök i en svensk koloniträdgård 1917, men berör även frågor om koloniträdgårdarnas sociala och politiska historia.

 

CASESTORY_Komettorgets allotments, 2011
En skildring av statsodlandets mer nutida premisser av Maria Draghici och Anders T Carlsson. Filmen bygger på intervjuer med odlare på komettorget i Göteborgsförorten Bergsjön, om deras ambitioner och deras arbete.

 

Art in the public eye: The making of Dark Star Park, 33 min, 1988
En dokumentär om Nancy Holts offentliga konstverk i Dark Star Park Arlington, Virginia. I filmen får vi följa arbetet med att framställa och installera verket. Filmen innehåller kommentarer och reflektioner från Virginiabor, arkitekter, konstruktörer och konstnären själv.

 

Redaktionellt urval: Kalle Brolin, Sebastian Dahlqvist & Hans Carlsson.


Bild från Erik Sjödins & Fernando Garcia Dory’s film Two Hectares.