Ester Almqvist-stipendiet 2015: Conny Blom och Nina Slejko Blom

 

År 2015 års Ester Almqvist-stipendium tilldelas Conny Blom och Nina Slejko Blom för deras individuella konstnärskap såväl som för deras gemensamma projekt Conceptual Art Centre Bukovje Landskrona Med Conceptual Art Centre har Conny Blom och Nina Slejko Blom satt Landskrona och Postojna i Slovenien på den internationella konstkartan. I båda länderna har paret Bloom givit en konstpubliken tillfälle att knyta kontakter med konstnärer från hela världen. I sina individuella konstnärskap har paret Blom, på var sitt sätt, uppvisat en konceptuell konst som på mångskiftande sätt problematiserar konstens egen historia såväl som den etablerade konsthistorien och dess begreppsapparat. För detta, samt för sitt ihärdiga arbete med att etablera kulturutbyte och bereda plats för en gräns- och normkritisk konst tilldelas Conny Blom och Nina Slejko Blom 2015 års Ester Almqvist-stipendium på 70.000 kr.

Fredagen 13 november kl 17.30–18.30 delas stipediet ut på Skånes Konstförening, Bragegatan 15, Malmö. I samband med utdelningen öppnar en utställning med tre urvalda verk av Conny Blom och Nina Slejko Blom som pågår till den 13 december.

 

Om Ester Almqvists Minnesfond

Ester Dorothea Almqvist (1869-1934) hörde till de konstnärer som banade väg för modernismens genombrott i Sverige.  Hennes konst präglades av expressionismens intensiva färgmättnad, och ­­- framför allt – en oförvägen linjeföring som fick full frihet i hennes kraftfulla och dynamiskt komponerade dukar, ofta landskap, där motiven helt och hållet genomträngs, ja besjälas, av den måleriska gesten.

I hennes vänkrets återfanns flertalet av dåtidens store konstnärer; Tora Vega Holmström, Maja Fjaestad, Maj Bring, Siri Derkert och Vera Nilsson med flera.

1992 uppmärksammades Ester internationellt då Förenta Nationerna valde hennes målning Sammankomsten (1929) som motiv för ett av sex frimärken i en serie som hyllar Deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Esters målning illustrerar Artikel 20: “Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.”

Ester Almqvists Minnesfond instiftades 1965 med syftet att förvalta den förmögenhet som testamenterats av Esters syster, Maria Almqvist (1871-1964). Av fondens årliga avkastning ska stipendier utdelas till en eller flera konstnärer födda eller verksamma i Skåne.

Stiftelsens styrelse 2015 består av:

Joacim Sprung (ordförande), Lektor i konsthistoria och visuella studier, Lunds universitet
Åsa Nacking, chef för Lunds konsthall
Dan Jönsson, konstkritiker
Bianca Maria Barmen, konstnär
Aron Sandberg Falk, Skånes konstförening

 

Sedan instiftandet har sextionio konstnärer mottagit stipendium från Ester Almqvists minnesfond. År 2015 delas stipendiet ut för trettionioende gången.

Bild: Nina Slejko Blom & Conny Blom, On the Shoulders of Giants