Release för Stina Petterssons Tappad plats – Ruderatmarkens funna flora
ett nytt verk för mail-art projektet BILAGA
+
Live Type In performance på en C64 av Raquel Meyers samt utställning av tidigare utgåvor för BILAGA.

 

Lördag den 12 september kl 13-16, parallellt med Anika Schwarzloses utställning

 

Stina Pettersson, Göteborg
Stina intresserar sig för när text som struktur möter text som innehåll och hon arbetar ofta utifrån ett mellanrum, tomrum eller tystnad. Ett sådant tomrum eller mellanrum är ruderatmark. Det är mark som använts av människan men som blivit lämnad och odefinierad som plats. I ”Tappad plats – Ruderatmarkens funna flora” har Stina med olika sökord och med ruderatmarken som utgångspunkt funnit text på nätet som tillsammans med växtlighet från en ruderatmark skapat en flora plansch. Denna plansch har först och främst platsen i fokus och verket berör den fysiska platsen såväl som en mental plats i tillvaron.
http://stinapettersson.se/index.html

 

Raquel Meyers, Malmö
För precis ett år sedan gjorde Raquel Meyers verket ”We Live in a Times of Monsters” för BILAGA. Verket bestod av en bok och ett unik lacer cut-out för varje prenumerant. Bokens bilder består av monster gjorda i teletext. Raquels tankar kring monstrets funktion är att de är konstat missuppfattade, de gör endast sitt jobb och lik som en bokstav på ett papper signifierar de alltid något annat än sig själv. Vi vill kontrollera dem i hopp om att kontrollera vår egen rädsla men monster flyr alltid undan eftersom de är endast en kod för något annat. Raquel definierar sitt arbete som KYBDslöjd (teckning och hantverk genom att skriva) och hon kommer att skriva live under eftermiddagen.
http://www.raquelmeyers.com/

BILAGA – limited editions är ett mail-art och prenumerationsprojekt av konstnärerna Lina Persson och Mari Lagerquist. Sedan 2010 har Bilaga producerat konst i postformat där prenumeranterna per år får fyra verk i begränsad upplaga direkt hem till sin brevlåda.
http://bilaga.wordpress.com/

Bilaganere