Anika Schwarzlose: Monuments of the Future – part 1

Publicness today has as much to do with sites of production and reproduction as it does with any supposed physical commons, so a popular album could be regarded as a more successful instance of public art than a monument tucked away in an urban plaza.
Seth Price

På Skånes konstförening visar Anika Schwarzlose flera nyproducerade verk i form av video, foto och skulpturer. Videon “The Law Of Good Gestalt” är gjord tillsammans med Brian D. McKenna och rör sig genom ett landskap av övergivna byggnader, förstörda monument och artificiella miljöer. Schwarzloses berättelse om hur vi förhåller oss till material, monument och historien är både dystopisk och oroande. Videon “Disassemble – Reassemble – Repeat” visar kända skulpturer tagna ur sitt sammanhang och placerade  i  en gemensam fiktiva  icke-miljö,  där  de  demonteras  och  monteras  i  en  ständig  rörelse.

Till den  monumentala  trappan  hör  videoverket  ”To Make Oneself Like Something Else”.  Videon  visar människor som fotograferas vid det ryska monumentet “Monument to the Conquerors of Space”.

De placerar sig vid den del  av reliefen  som avbildar kända vetenskapsmän involverade i Sovjets rymdprogram och skriver på så vis in sig i monumentet, i historien. Bildserien “Artefacts” består av skulpturer och monument som genom digital slump ändrat form och karaktär.

Så vrider Schwarzlose på dåtid, nutid och framtid, när hon (re)konstruerar och förskjuter monumentens sammanhang och därmed dess förankring.

Curator: Rickard Daun.