Danielle Brathwaite-Shirley
THE SEAS WOUNDS

18 mars–17 april
Vernissage: 18 mars, kl 18–21
Konstnärssamtal: 19 mars, kl 13–14.30

Förra året presenterade vi en digital utställning med Danielle Brathwaite-Shirleys dataspel RESURRECTION LANDS. I vår bjuds konstnären tillbaka för en fysisk utställning: THE SEAS WOUNDS.

Utställningen är uppbyggd kring en interdisciplinär blandning av spekulativ fiktion, videospel, installation och arkiv. Danielle använder spekulativ fiktion för att undersöka makt, samhörighet och Atlantens historiska betydelse i svarta transpersoners historia.

Dataspelsinstallationen Pirating Blackness börjar med ett skurkaktigt datavirus. Varje val i spelet leder dig in på en annan väg. Du kan lämna tillbaka stulna reliker eller försvinna på öppet hav. Into the Storm utspelar sig å andra sidan under en apokalyps. Verket är baserat på en pjäs av konstnären och låter besökarna navigera en sci-fi-berättelse om konsekvenserna av historiens våld och genom fantasifulla sätt att växa, hela och läka. Installationerna innehåller humor, digital kitsch från 90-talet, sci-fi-berättelser och djupa känslor. Framför allt undersöker de det sammanflätade våldet från erövringar och officiella arkiv: vem (och vad) som anses vara värd att minnas och vem som får tillgång till den här kunskapen. Lika underhållande som utmanande skapar Danielles utställning ett invecklat kärleksbrev till svarta transpersoner genom historien.

Curator: C. Grace Chang

Biografi

Danielle Brathwaite-Shirley (f. 1995, UK) är en konstnärs om främst arbetar med digitala medier och performance. Dens praktik fokuserar på att dokumentera livet för svarta transpersoner genom att sammanfläta levda erfarenheter med science fiction för att på fantasifulla sätt berätta historier och föreställa sig framtider. Sporrad av en önskan om att bevara transpersoners historia – både levande och förflutna – fungerar dens konstverk ofta som arkiv. Danielles verk har visats på bl a Focal Point, Science Gallery, MU, Barbican, Tate, Les Urbains, samt varit en del av BBZ Alternative Graduate Show på Copeland Gallery.

www.daniellebrathwaiteshirley.com