Alessandra Bergamaschi: Cossyra

18/1 – 10/2 2013

En resa till ön Pantelleria är utgångspunkten i Alessandra Bergamaschis video-installation på Skånes konstförening. Denna isolerade och karga vulkanö belägen mellan Afrika och Europa kan ses som ett ”intet” en negation. Samtidigt är den också dess motsats, ett ”allt” en ö där människor lever hela sina liv.
Ön som metafor; en begränsad, översiktlig värld använts flitigt genom historien för att framvisa samhällsstrukturer. Öns geografiska isolering och begränsning var även väsentlig för att Darwin skulle kunna komma fram till teorin om arternas uppkomst. I utställningen belyses ön som objekt, men även våra medel för att undersöka den. Här samlas visuella brottstycken från Salvatore Gabriele, Floreana Prato och Mario Valenza med hennes egna bilder. Allt binds samman av ett suggestivt ljudlandskap med ljudfragment ur bland annat Peter Josephs Michelangelo Antonionis och Sydney Pollack och filmer.
Alessandra Bergamaschi är verksam i Rio de Janeiro, Brasilien.