Elena Strempek: Chimaera Class – In Between Multiple Heads

 

Fredag 17/3/2017, 20:00
Lördag 18/3/2017, 20:00
Söndag 19/3/2017, 20:00

 

Föreläsningen och meditationsklassen är två vitt skilda “pedagogiska” format, men som båda delar önskan om att omvandla subjektet. Båda kan ses som otillräckliga, som delar av en högprestationskultur, som i värsta fall vill öka deltagarens förmåga att arbeta effektivt. Men kan vi använda föreläsningen och meditationen för att hitta ett sätt att handla utifrån våra egna förutsättningar? Vi använder oss av ett anarkoarkeologist tillvägagångssätt som får bilder från förflutna att komma till oss. Vi kommer att blunda, vi kommer att höra många röster. Vi kan förlora våra huvuden, och hitta nya som tar dess plats. Och vidare: lejonets framdel, en tveeggad orm, mitten av en honget.

Elena Strempek är en konstnär och konsthistoriker. Hon studerar för närvarande vid Masterprogrammet i Kritiska och pedagogiska studier Vid Konsthögskolan i Malmö. Chimaera Class är hennes examensarbete:
http://www.khm.lu.se/article/critical-and-pedagogical-studies-exam-projects-2017