Artoteket RUT: Låna konst på Skånes konstförening

 

Artoteket är öppet 2016-02-12 – 2016-05-29  och under följande tidsperioder:
Under utställningen Mens et Manus 6/5 – 29/5 håller Artoteket öppet i caféet.
Artoteket var också öppet under utställningarna 5/2 – 28/2, Sensing something slimy under the shoes, 11/3- 3/4, The Sluggish flow of a fluid, och 20/4 – 22/4, Konstskolan Munka.

Alla lån är gratis och kan göras i upp till två veckor.
Här finns mer information om konstverken.

 

Artoteket är som ett bibliotek, men för konst. Här på Skånes konstförening kommer du att kunna låna 10 olika konstverk av 11 konstnärer: Lily Benson, Johan Ekenberg, Ingrid Furre, Ulrika Gomm, Mazja Hillestrøm, Joanna Malinowska, Santiago Mostyn, Olof Nimar, Åsa Norberg & Jenny Sundén och John Willgren. Flera av konstverken är små, som videor på dvd, medan andra är något större, som ett duschdraperi (med stång) och ett antal målningar. Två nya verk ingår i Artoteket RUT på Skånes konstförening: Joanna Malinowskas videoverk, In Practice, som har valts ut av Sunshine Socialist Cinema (Kalle Brolin och Kristina Müntzing); och verket Kusiner av Olof Nimar och Ingrid Furre.

Artoteket startades 2014 av konstnären Hans Carlsson i samarbete med Konstfrämjandet, som fortfarande finansierar projektet. Artoteket RUT är den andra upplagan av projektet. Frågor om hemmet och kroppens poetik och politik löper den här gången som en röd tråd genom konstkollektionen.

 

Om konsten i Artoteket RUT:

Artoteket RUT är ett försök att närma sig frågor, skiljelinjer, och förskjutningar kring det privata och det offentliga, hemmet och den politiska makten, människan och hennes omvärld. Den historiska bakgrunden till konsten i Artoteket kan sägas vara det biopolitiska skifte som går att skönja mellan den artotekverksamhet som Konstfrämjandet etablerade på 70-talet, Artotek 73, då i ett försök att nå människors hem med kvalitativ konst, och införandet av RUT-avdraget 2007. Såväl 70-talets artotek som RUT-avdraget var försök från det offentligas sida att tränga in i det privatas sfär, om än utifrån helt olika ideologiska utgångspunkter. Statens auktoritära stämma, som lade sig i hur ett hem ska inredas; och som hade åsikter om vilken konst vi skulle titta på, har sedan 70-talet bytts ut mot konsumtionens löften om individuellt ansvar och frihet, och tilltron till vår förmåga välja hur vi vill leva våra liv. Frågan är på vems villkor detta liv levs: marknadens eller den fria människans? Mer information om urval och bakgrund till Artotekets tematiska fokus finner du här.