Konstnärssamtal: Ana Paz och Ninnie Yeo
24 sep, kl 13–14

Som en del av utställningen to whom I direct my longing kommer ett samtal mellan curatorn C. Grace Chang och konstnärerna Ana Paz och Ninnie Yeo att äga rum på Skånes konstförening. Samtalet är på engelska.

Utställningen är en del av årets Third Space Residency, under vilket residenskonstnärerna blev tillfrågade att skapa ett videoverk utifrån en litterär passage från Akwaeke Emezis roman Freshwater från 2018. Olika tematiker kan urskiljas i denna passage – återhämtning, drömmande, längtande, samhörighet – men Ninnie och Ana har båda valt att undersöka konceptet vila i relation till förlust, anknytning och communities of color. Videoverken fullbordas med specifikt designade ljudlandskap och en genomgripande användning av blått som präglar gallerirummen. Utställningstiteln, hämtad från Emezis passage, för tankarna både till den omtanke som associeras till längtan och dess stundvisa riktnings- eller namnlöshet. Vi kan längta efter versioner av oss själva, andra personer, specifika mål eller platser som inte längre existerar.

Även om konstnärerna haft olika approacher så har vissa gemensamheter uppstått. Båda konstverk använder ljudlandskap med utgångspunkt i symbolism och traditioner i det globala syd – specifikt: Brasilien, Kina och Sydostasien – för att skapa mångskiftande, immersiva upplevelser. Blått rör sig genom konstnärernas installationer och leker med färgens många associationer: en myriad av religiösa traditioner, vidskepligheter, sorg, lugn eller till och med döden. Konstnärerna använder den här platsen för att reflektera över vila som någonting aktivt, eller som någonting som förändras i sin kontext.

Om Third Space Residency

to whom I direct my longing är en utställning för vårt Third Space Residency, som fokuserar på QTBIPOC-konstnärer i Skåne. Deltagarna kan ha konstnärlig utbildning men vi väljer att inte fokusera på formell utbildningsbakgrund. Deltagarna väljs istället ut utifrån deras idéer, talanger och drivkrafter. Residensets övergripande syfte är att skapa gemenskap, erbjuda möjligheter och att uppmuntra lokala talanger.

Begreppet “third space” används inom flera fält. Den postkoloniala teoretikern Homi K. Bhabha använder termen för att beskriva det sociala och kulturella mellanrum som uppstår till följd av kolonialisering. I det här sammanhanget används begreppet för att reflektera över hur de som samhället ofta åsidosätter kan skapa rum där de inte bara är föremål för samtalet utan också är med och formar det.

Third Space Residency skapades av Skånes konstförenings curator C. Grace Chang.