to whom I direct my longing
Ana Paz och Ninnie Yeo

23 sept–23 okt 2022
Vernissage 23 sept, 18:00–22:00
Konstnärssamtal 24 sept, 13:00–14:00

Curator C. Grace Chang

Den här utställningen växte ur en uppmaning som gavs till konstnärerna Ana Paz och Ninnie Yeo under årets Third Space Residency på Skånes konstförening. Residenskonstnärerna blev tillfrågade att skapa ett videoverk utifrån en litterär passage från Akwaeke Emezis roman Freshwater från 2018:

Honestly, Yshwa, I just want to rest. Let me find a place where even if I’m alone, I can sit on my veranda and look at a mango tree and we can just talk. You will be the words in my mouth and the ones that fall from my fingers; you will be the one to whom I direct my longing.

Olika tematiker kan urskiljas i denna passage – återhämtning, drömmande, längtande, samhörighet – men Ninnie och Ana har båda valt att undersöka konceptet vila i relation till förlust, anknytning och communities of color. Videoverken fullbordas med specifikt designade ljudlandskap och en genomgripande användning av blått som präglar gallerirummen. Utställningstiteln, hämtad från Emezis passage, för tankarna både till den omtanke som associeras till längtan och dess stundvisa riktnings- eller namnlöshet. Vi kan längta efter versioner av oss själva, andra personer, specifika mål eller platser som inte längre existerar.

Ana utforskar hur vi som barn till immigranter kan skapa viloplatser genom gemenskap – och huruvida vi kan föreställa oss eller ens återta vila som en prioritet i våra vardagliga liv. Genom att använda videor i flera kanaler och en stor projektion, förmedlar hen detaljerade sekvenser av den lekande kroppen, det vilande sinnet, repetitiva rörelser och handlingar ur gemenskap. Ana sammanfogar sina bilder med flerfaldiga ljudlandskap, varav ett består av omtolkade toner från berimbaun, ett instrument som sägs gråta när det spelas. Denna vidsträckta installation bjuder in besökare att navigera ett rum mellan dröm och verklighet, en värld där förlust existerar precis intill dess gränser.

Ninnie fokuserar på den inre världen och försöker bokstavligen projicera den utåt. Rummet huserar en stor projicerad blå himmel och ett varsamt konstruerat ljudlandskap av modulerad cicadasång. Dessa nedsaktade cicadaläten – en klassisk symbol för återfödelse inom kinesisk konst – är satta till rytmen av mänsklig andning. Verket undersöker vila under kaos och att ha utrymme för saker som verkar osammanhängande. Med utgångspunkt i den buddhistiska tron på återfödelse, reflekterar Ninnie över de små sätten som vi ständigt dör på (metaforiskt), och hur dessa döenden kan bli utvecklingsstadier eller förberedelsestadier för sammanhang.

Även om konstnärerna haft olika approacher så har vissa gemensamheter uppstått. Båda konstverk använder ljudlandskap med utgångspunkt i symbolism och traditioner i det globala syd – specifikt: Brasilien, Kina och Sydostasien – för att skapa mångskiftande, immersiva upplevelser. Blått rör sig genom konstnärernas installationer och leker med färgens många associationer: en myriad av religiösa traditioner, vidskepligheter, sorg, lugn eller till och med döden. Konstnärerna använder den här platsen för att reflektera över vila som någonting aktivt, eller som någonting som förändras i sin kontext.

Om Third Space Residency

to whom I direct my longing är en utställning för vårt Third Space Residency, som fokuserar på QTBIPOC-konstnärer i Skåne. Deltagarna kan ha konstnärlig utbildning men vi väljer att inte fokusera på formell utbildningsbakgrund. Deltagarna väljs istället ut utifrån deras idéer, talanger och drivkrafter. Residensets övergripande syfte är att skapa gemenskap, erbjuda möjligheter och att uppmuntra lokala talanger.

Begreppet “third space” används inom flera fält. Den postkoloniala teoretikern Homi K. Bhabha använder termen för att beskriva det sociala och kulturella mellanrum som uppstår till följd av kolonialisering. I det här sammanhanget används begreppet för att reflektera över hur de som samhället ofta åsidosätter kan skapa rum där de inte bara är föremål för samtalet utan också är med och formar det.

Third Space Residency skapades av Skånes konstförenings curator C. Grace Chang.