Anja Carr: Sensing something slimy under the shoes

5/2 – 28/2 2016

Anja Carrs separatutställning på Skånes konstförening inkluderar två nya performativa installationer samt den pågående fotoserien “Moments (Act 1-13)”. Serien utgörs hittils av 13 fotografier, varje bild dokumenterar en performance utförd i teatrala intima rum och installationer. Centralt i Carrs konstnärskap är hennes handgjorda kostymer baserade på välkända leksaksfigurer som transformerats genom absurda, frånstötande eller dystopiska handlingar. Verken följer en (mar)drömsaktig logik, utan klara gränser mellan kön, kropp och objekt, djur eller människa, barn eller vuxen.

Fotoserien “Moments (Act 1-13)” visas här för första gång i sin helhet och bildar en cirkel runt betraktaren. Den linjära presentationen öppnar för nya narrativa förbindelser mellan de olika perfomance som i fotografierna enbart kan läsas som ögonblicksbilder ur skilda händelseförlopp.

Installationen “Sensing something slimy under the shoes” (2016) visar också spår av handling fast i mer bokstavlig form. En pälsklädd “tusenfoting” med gympaskor i mänsklig storlek, baserad på en leksak från 80talet, har efterlämnat ett spår av slem som avslöjar dess rörelser i gallerirummet – precis som sniglar gör när de långsamt kryper fram. Carrs hybrid mellan snigel, människa i tajta träningskäder och tusenfoting, har både armar och ben och kan påminna om varelsen från skräckfilmen “The Human Centipede (First Sequence)” (2009). I filmen blir tre personer ihopsydda mun till anus och får därmed gemensamt matsmältningssystem. Referensen visar Carrs intresse för den franska filosofen Julia Kristevas begrepp “abjektet”: ting som varken kan defineras som objekt eller subjekt utan mitt emellan och därför verkar frånstötande.

Vårt behov att kategorisera och “Das Unheimliche” (det märkliga men igenkänningsbara)  utforskas ytterligare i den andra installationen “Spirit Talk” (2016). Installationen består av två kostymer som vidareförts till skulptur och ett sk. “spirit board” som använts i en tidigare performance för att frammana pony-andar. Idén om anden som fristående från kroppen lever fortfarande kvar. Kanske är det något i utställningen, som trots den intensiva paletten, inte är synligt? Kostymerna, baserade på My Little Pony, har en yta av konstläder vilken associerar till en mer vuxen fantasivärld. Det hudliknande tyget som inte längre omsluter levande kroppar ger, liksom slemmet på golvet, en sondering av gränsen mellan kroppens insida och utsida. My Little Pony, en leksaksfigur som dök upp på 80talet tänkt för små flickor, har de senaste åren på internet fått en utbredd anhängarskara av vuxna män.

Anja Carr (f. 1985, Bergen) har nyligen visat live-performance på bl.a NOoSPHERE (New York City), Miami Performance International Festival ’15 (Miami) och Le Générateur (Paris). Nyliga utställningar omfattar  LYNX (Oslo), POPPOSITIONS Art Fair (Brussel) och Trøndelag Senter for Samtidskunst (Trondheim). Utöver sin egen produktion driver Carr PINK CUBE i Oslo, ett rosa uställningsrum med kroppsvätskor blandat i väggfärgen, som hon startade 2011. Aktuellt under 2016 är bl.a Carrs deltagande i grupputställningen “Particle” på Kunstnernes Hus (Oslo), “Identität von Mensch und Ort” på Landesbibliothek (Kiel), konstpublikationen “Vector #7” som släpps på Entrée (Bergen), samt separatutställning på the Agency gallery (London). Detta är hennes första utställning i Sverige.

Amb logo norsk 2BC00

Utställningen genomförs med stöd från Norges ambassad