Weekly Mass
med Bahareh Mirhadi och Arash Mirhadi, Hhamlane Halsackda, Maria Norrman, SYSTERIA kollektiv

19 oktober – 11 november 2018
Utställning och performances


Weekly Mass 1: The Gathering


Fredag 19 oktober, kl. 18.00. Kom i tid!
Ett uppdukat långbord möter dig på Skånes konstförening där vi bjuder in till att bryta bröd med oss och till att queera linjäriteten och stämningen i rummet. Kom i tid då konstnärerna och curatorerna kommer att börja med att berätta om tiden och förberedelserna inför processen med Weekly Mass. Vi bjuder in till att delta i dialogen och arbetet genom ett performativt och avslappnat samtal för att möta konstnärerna och reflektera över tiden och tröstens alla generiska och kraftfulla nyanser.
Fredagens event bryter med traditionen av vad en vernissage kan vara. Den agerar både som passage till och början av Weekly Mass. Det ger publiken en chans att träffa konstnärerna och curatorerna och få en introduktion till utställningen och dess performanceverk.  

Weekly Mass 2: Khamlane Halsackda och Maria Norrman


Lördag 27 oktober, kl. 18.00.

Weekly Mass 3: Bahareh Mirhadi & Arash Mirhadi och SYSTERIA kollektiv


Fredag 2 november, kl. 18.00.

Weekly Mass är en utställning med en serie performanceverk och installationer som undersöker idéer och mekanismer kopplade till tröst. Performanceverken i utställningen grundar sig i personliga erfarenheter från de medverkande konstnärerna. De uppmanar till att undersöka möjligheterna i att dekonstruera och omtolka ritualer som har format konstnärernas liv: religiösa eller andliga, institutionella ritualer av tvång eller dagliga ritualer formade av förtryck. “Mässorna” kan fungera som verktyg för tröst och kombinerar referenser till heliga skrifter, muntliga berättelser från antiken med en samtida oro i litteraturen. Varje verk reflekterar över olika områden, såsom aspekter av språklig transgression och specifika grupperingars kodade språk, formuleringar och förkroppsligande av kollektivt missnöje, tysta berättelser om bräcklighet och återvunna styrkor.
Performanceverken kan vara en utgångspunkt för jämmer och förståelse, men undersöker även hur vi förkroppsligar och påverkas av ord och egna erfarenheter av tröst – hur en performativ praktik kan använda dessa känslor och bli ett medel för tröst och stöd. Kanske kan en kalla dem rum för Gud och Djävulen – det epistemiska goda och onda. Men vilka är orden och gesterna som används och hur ser erfarenheterna av fördömande, skuld, tröst och motstånd ut?

Bahareh Mirhadi född 20 april, 1985, Shiraz, Iran. Hon är en iransk konstnär som för närvarande bor i Malmö, Sverige. Sin kandidatexamen i måleri tog hon i Iran och fortsatte sedan sin utbildning på konsthögskolan i Umeå där hon tog sin master i fri konst år 2012. I Iran arbetade hon med figurativt måleri och teckning, som inspirerades av händelser i hennes eget liv. Sedan flytten till Sverige har hennes målningar berört mer av den kontext hon befinner sig i och det samhälle hon lever i här. Numera arbetar hon främst med video och performance där hon utforskar ämnen som migration, mänskliga aktioner och reaktioner, tålamod och tolerans samt olika sätt som människor styrs/kontrolleras – och sätt de kontrollerar sig själva – i samhället.

Arash Mirhadi född 6 februari, 1980 i Shiraz, Iran. Han tog sin kandidatexamen i hantverk från Isfahan University of Art år 2004. Under 2008 flyttade han till Teheran och tog sin master i måleri från Fakulteten för konst och arkitektur på Islamic Azad University i centrala Teheran. Idag arbetar han främst med måleri och grafisk design, men är också verksam inom fotografi, illustration och tryck.

Khamlane Halsackda har i 20 år arbetat inom dansfältet och dansat för bland annat Richard Alston Dance Company, Wayne McGregor – Random dance, Rafael Bonachela dance company, Fabulous Beast dance theatre, och Nigel Charnock + Co. Med sina egna ord säger han: “ Sedan 2006 har jag skapat performativa verk som tar upp mina egna erfarenheter och erbjuder en plats för sårbarhet inför och med en publik och genom det uppmuntrar till en öppenhet, både hos mig och då också hos andra. Genom att med en uppriktighet lyfta fram mina egna övertygelser utmanar jag dem direkt och övertygelser hos andra med ambitionen att skapa en medvetenhet och debatt kring vad som vilka universella frågor som påverkar oss individuellt.” Förutom hans konstnärliga intentioner ligger hans fokus på att skapa projekt som använder kreativ dans för att nå och anknyta sig till konstvärlden och det offentliga samhället. Tidigare projekt inkluderar bland annat internationella utbyten med unga dansare, sommarskolor, publika program och år 2017 valdes han ut till en samproduktion med Dansnät Sverige som inkluderade SFI-elever och deras upplevelser av att lära sig svenska.

Maria Norrman arbetar främst med video och fotografi, i kombination med performance och kostym. Norrman använder sig själv och olika karaktärer sina verk. Verken utforskar mötet mellan hennes och andra personers fantasier och föreställningar om ämnen som kön, krigshistoria och sexualitet. Hennes metod består ofta av olika sorters rollspel där utgångspunkterna är kropp, kläder och identiteter. Norrman föddes 1987 och tog masterexamen från Malmö konsthögskola 2013.

SYSTERIA kollektiv beskriver sig själva som ett kungligt konstkollektiv bestående av skapande personer med bakgrund från de antirasistiska, antifascistiska och queeraktivistiska rörelserna som genom konsten och systerskapet kämpar mot givna strukturer inom bland annat rasism, sexism, heteronormen, könsnormer, kapitalism och klimatets undergång. Kollektivets verk gestaltas genom en mängd olika konstnärliga discipliner, däribland men inte uteslutande; natur, sprayburkar/graffiti kultur, textilkonst, målningar, performance och poesi! SYSTERIA kollektiv befinner sig i Malmö / Bali.

Curatorer: Simona Dumitriu och Tawanda Appiah.

Tack till Linus Svensson, Konsten att Mötas*, Unicorn Artists in Solidarity och Sveriges konstföreningar.

*Konsten att Mötas
Sveriges Konstföreningar vill med Konsten att mötas skapa nya spännande möten och kreativa samarbetsprocesser och samtidigt underlätta för nyanlända konstnärer att komma in på den svenska konstscenen. Konstföreningarna är en viktig del av civilsamhället och som många andra ideella föreningar har de en betydelsefull funktion när det gäller att skapa integration och att arbeta med att förändra normer och attityder i samhället på ett inkluderande sätt.
Samtidigt som konstföreningarna får möjlighet att presentera intressanta och inspirerande konstnärskap som kan öppna upp föreningarna för nya målgrupper och konstintresserade.
Konsten att mötas genomförs i samverkan med, KRO/KLYS och deras pågående projekt Konsten att delta: bild och form som verkar för att etablera ett nationellt nätverk och ett mentorskapsprogram för utlandsfödda kulturskapare som är boende eller vistas i Sverige, och studieförbundet Sensus. Projektet finansieras av PostkodStiftelsen.