Vinstutställning: Konstlotteriet 2007

 

25/4 – 3/5 2008

 

Utställningen visar de många fina vinster i Skånes Konstförenings årliga medlemslotteri. Skånes Konstförening stödjer den Skånska konsten genom att årlig köpa in verk. Verken är inköpta från SK’s utställningar i året som var, samt vald från ett urval av övriga konstnärer med anknytning till Skåne. Dragning av vinsterna kommer äga rum fredagen 25 april kl 18. Du som är medlem i Skånes Konstförening deltar automatiskt i lotteriet.

 

Lördagen den 26:e april börjar vinstutställningen med ett föredrag om skånskkonst kl 14.00.

Vinstutställningen har öppen fredagen den 2:maj och  lördagen den 3:e maj är det uthämtning av vinsterna kl 14.00.