The Axis of Evil
med Anne Bennike, Jens August Lindqvist, Bartosz Nalezinski, Tue Lindskow, Robbin Carlzon, Sven Sømod, Adrian Lujak, Jes Brinch

The Axis of Evil är en utställning med väggmåleri som härjar sig fram genom Skånes konstförenings utställningsrum. Konstnärerna som deltar har sina rötter i Köpenhamns och Malmös experimenterande konst- och grafittimiljö. Utställningen är en totalupplevelse där konstverken är gjorda direkt i utställningsrummet.
Målet med The Axis of Evil är att re-introducera konst med ett kritiskt uttryck.

Verkförteckning utställning här.