Skånes konstförening är en del av Erlandssonska konstfondens styrelse vars syfte är att finansiera offentliga konstverk i regionen Vollsjö.

Under söndagen den 5 maj invigde konstfonden sin senaste donation på Pumphuset i Vollsjö. Thale Vangens skulptur Morgonens bleka Ijus kämpade med natten skildrar en varelse mellan verklighet och fiktion och hänvisar till piratklassiker Bombi Bitt och jag från 1932, skriven av Fritjof Nilsson.

Skuplturen är nu permanent installerad på plats.