Monix Sjölin och Jon Stahn: Svart Dialog

31/8 – 22/9 2007

 

Monix Sjölin:
Två tusen år av sorg har satt spår i mänskligheten. Mindre komplicerad är den enskilda människans väg från födsel till död. Rensat från religiösa och politiska referenser är livet en enkel historia om hur människan som barn präglas av den tradition hon växer upp i, vilka rebelliska yttringar ungdomsåren tar sig och hur stor plats hon får ta i relation till sin omgivning. Om man bortser från faktorer som taskiga omständigheter och dåligt omdöme finns det en inbyggd utveckling där varje enskild människa tar till sig kunskaper, gör erfarenheter, ifrågasätter normer, formar sig efter omgivningen och inrättar sig i sitt liv. Sedan kommer sorgen över det som inte blev. Den ligger som längtans svarta diamant djupt begraven i ett blåsvart iskallt hål i det mentala landskapet. Samma landskap som har lyckliga stjärnfall och vintergatan. Vi ska in i det blåsvarta hålet och bara vara ledsna en stund.

 

Jon Stahns:
Verken skapar en rad apokalyptiska scenarier av mänskliga relationer. Med hjälp av myter, populärkultur och rituell ikonografi lyfter han på slöjan till den moderna människans profana laster och katastrofer, föreställningar om normalitet, jaget, livet och döden vänds ut och in utan några bakomliggande moraliska pekpinnar eller dold agenda. I Jon Stahns konst finns det inga heliga kor, allt kan användas och används.