Stina Persson och Tommy Persson: The sluggish flow of a fluid

ons-fredag 13-17
lör- & söndag 13-16

Utställningen bottnar i två individuella konstnärskap med gemensamma intresseområden men olika praktiker. Tommy Persson arbetar främst inom fotografi och Stina Persson med objekt och video. Gemensamt i deras arbete är ett intresse för hur verkligheten uppenbarar sig för oss och våra sinnen, hur vi mottar och sorterar de intryck och information vi oundvikligen ställs inför. Kan tillsynes obetydliga observationer och ting i vardagen säga något om strukturer på macronivå? Flera av verken i utställningen har tillkommit genom ett experimentellt och lekfullt arbetssätt som med självdistans också pekar mot ett slags naturvetenskapligt undersökande.

Tommy Persson och Stina Persson tog båda sin masterexamen vid Umeå Konsthögskola 2013. Detta är deras första samarbete och gemensamma utställning. Tommy Persson född och uppvuxen i Ängelholm men bor och arbetar nu i Gustavsberg. Stina Persson uppvuxen i Burträsk och bor och arbetar i Stockholm.

www.stinapersson.se
www.tommypersson.org