Sofie Grevelius och Daniel Svarre

14/5 – 12/6 2010

 

Sofie Grevelius leker med våra förväntningar på form. Hennes konstnärskap karakteriseras av ett processinriktat arbetssätt, ett gestaltande som ständigt söker nya uttryck, oberoende av material, teknik eller presentation. Genom kontinuerliga översättningar, från teckning och bokstavens enkla form till skulptur och installation, sätts en handfull återkommande teman gång på gång i nya perspektiv. Hennes arbeten förvränger och förskjuter temat vare sig det gäller språk, tid, material eller storlek. Verken blir mellanlandningar i en bildvärld som successivt vecklar ut sig och bjuder in till nästa väntande uttryck.

Grevelius väjer inte för enkelheten. Detta kan man se i till exempel verket “Calm Water´s” där linjerna på ett vanligt anteckningsblock kan bli till ett hav och några upp och ner vända v:n till hajfenor på detta. Eller vidare i projektet ”Bord” där hon bokstavlig talat vrider och vänder på ett alldeles vardagliga bruksföremål som köksbordet och genom detta även på bordet som symbol för trygghet och stabilitet. Hennes verk är vad de är, de är sitt material, sin idé och sin tillblivelseprocess. En direkt fascination över den form eller idé hon funnit och som hon sen börjat leka med.

Sofie Grevelius (född 1981) är utbildad vid Central Saint Martins College of Art & Design, London, där hon utexaminerades 2007. Hon har tidigare ställt ut vid bland annat Krapperups Konsthall i Höganäs, Galleri 5 i Lund och Galleri Mors Mössa i Göteborg. Tidigare i år utgav hon “r + n = m” på Malmöbaserade Bok Förlag. Sofie Grevelius bor och arbetar i Stockholm.

www.sofiegrevelius.com

 

I fokus för Daniel Svarres konstnärskap ligger intresset för det kollektivt identitetsskapande. När omvärlden upplevs som osäker och hotande vill folk gärna sluta sig samman i avskärmande grupper. Man skapar ett ”vi” som strikt avgränsar sig från ”de andra”. Ett ut- och innestängande som för den som inte står innanför cirkeln kan kännas skrämmande. För att förstärka detta ”vi” behövs identitetsmarkörer som avgränsar gemenskapen från de andra. Detta kan utgöras av vilka kläder man har, i vilket område man bor, av uppförande eller språkliga koder.
I sina skulpturala verk använder Sverre sig av välkända identitetsskapande symboler så som Danska designmöbler, plagg och attribut från hiphop-kulturen, samt motsvarande klädsel från affärsvärlden.

I utställningen på Skånes konstförening visar Svarre fyra verk under samlingsnamnet ”Playground”, – en spelplan där spelets regler sätts upp av de invigda. Gemensamt för alla dessa verk är att de avstänger omvärlden. De är slutna i sin egna svär. Som betraktare står vi ovillkorligen utanför. I ”First House/Black box” som består av ett husformat tält i svart nylonnät över en geometrisk sluten bänk är en plats gjord för ett slutet sällskap, men också en påminnelse om ”självets” tillblivelseprocess. Även i verket ”Shadow” visas denna hermetiskt sluta gemenskap med kläder som tydliga identifikationsbärare.

Daniel Svarre, född 1976 i Vejle, Danmark, är utbildad på Fynske Kunst Akademi och Malmö konsthögskola varifrån han utexaminerades 2006. Han har ett flertal separat- och grupputställningar bakom sig, blant annat vid Helene Nyborg Contemporary, Specta, Overgaden och Göteborgs Konsthall. Han har även deltagit i flera internationella utställningssammanhang, som U-Turn -kvadriennale for samtidskunst, Köpenhamn och Istanbul Biennalen, Istanbul. Daniel Svarre bor och arbetar i Köpenhamn.

Cortesy SPECTA (dk). Hans utställning på Skånes konstförening är genomförd med stöd från Statens Verksted for kunst og design och Statens kunstråd (DK).

www.kunstdk.dk/kunstner/daniel_svarre