Sofi Lardner-Häggström: Fantasma

22/1 – 20/2 2010

 

1941
Bygget börjar av en artificiell sjö. En damm anläggs och dalen fylls med vatten. En medeltida by med sina 146 invånare ligger längst ner. Byborna blir erbjudna pengar för att flytta. Många tackar nej, de vill bo kvar i sina hem. Några familjer tar allt som erbjuds och flyttar. De som är sist kvar blir till slut hämtade med båt från sina sjunkande hem. De har då ingenstans att ta vägen. Dalen fylls på och kvar på botten av sjön står byn. Var tionde år töms sjön på vatten och byborna återvänder då för att se sina gamla hem stiga upp ur ytan.

2009
Bolaget beslutar att inte tömma sjön mer.

Sofi Lardner Häggström arbetar med måleri, teckning och rumsliga videoinstallationer. Verken behandlar frågor om tid, glömska, försvinnande och åter seende. Med bland annat gamla fotografier och deras album som inspiration visas nya historier om  det okända, det som ligger under ytan. På utställningen hos oss visas teckningar, målningar och videoverk med samlingstiteln Fantasma.

 

Sofi Lardner-Häggström är född 1972 i Stockholm och utbildad vid Konsthögskolan Valand i Göteborg där hon tog examen 2008. Hon bor och arbetar i Stockholm.

www.lardnerhaggstrom.se