Med naturen som utgångspunkt och människans syn på densamma återskapar Sköld, Daun och Segersäll en fysisk skogsmiljö. I installationen bygger trion en natural iscensättning med ljus, ljud och tillvarataget material. Arbetet tar sin början i en rad ord och begrepp så som: Naturens resurser, Naturromantik, Kretslopp och Berättelser från naturen.

Vernissage Lördagen den 4 augusti kl 18.00-22.00
Under kvällen spelar den lokala artisten Klåback sin skogsdoftande orgelmusik mitt i pappersvärlden.

Öppetider:
Lör 4/8 18-22
Ons 8/8 15-17
Fre 10/8 14-16