Sana Jarrar: Skörden
Sven och Ellida Hjorts utställningsstipendium

5 februari – 6 mars, 2022

Att skörda är en process som kräver tillit till dess ritual. Det fordrar att vi sätter vår kropp i rörelse, att vi följer särskilda visdomar. Men också att vi väntar, har tålamod, inte misströstar.

Skörden, en soloutställning av Sana Jarrar, bjuder in till ett landskap som belyser det som växer fram ur det som lämnats kvar. Denna serie med målningar och skulpturala verk härstammar från en djup rumslig känslighet, ett noggrant arrangemang av objekt och material, som frammanar den omsorg med vilken vi får en plats att kännas som hemma. Konstnären iakttar sin omgivning och använder det som finns till hands samtidigt som hon lämnar utrymme åt det oväntade.

Med Skörden omfamnar Sana Jarrar det inneboende överflödet i blygsamma material och låter skönhet spira som en ohämmad kraft.

SAKINA Magazine är redaktörer för utställningskatalogen. Utgivningsdatumet meddelas inom kort.

Sana Jarrar är en 22-årig multidisciplinär konstnär född och uppvuxen i Lund med rötter från Palestina och Italien. Hon är för närvarande baserad i Stockholm där hon läser en kandidatexamen i fri konst på Konstfack.

Curator: Jari Malta.

Formgivning: Étienne José Eduardo.
https://etienne-eduardo.com/

Sven och Ellida Hjorts utställningsstipendium delas årligen ut av Skånes konstförening till en lovande konstnär baserad i Skåne. Hanni Kamaly var den första mottagaren 2017, följt av LealVeileby, Ikram Abdulkadir och Cia Khanti. Mottagaren utses av en jury tillsatt av Skånes konstförenings styrelse. 2021 års stipendiejury bestod av Ana María Bermeo (konstvetare, pedagog), Andrés Díaz García (författare, konstnär) och Jari Malta (curator, skribent).