Norbert Costin & Marika Troili: Reconstruction

Vernissage lördagen den 24 februari kl 17-21
Öppet 24 februari – 1 april, 2018

 

Ordet transparens är en sammanfogning av de latinska orden trans och parere. Trans betyder “på andra sidan av” och parere att “betrakta, verka eller framstå”. Rötterna till begreppet transparens leder oss till den medeltida skolastikens teologi och beskriver eviga själars visuella eller estetiska egenskaper. Föreställningen om en välsignad klar- eller genomskinlighet levde kvar i det tidigmoderna och sedermera moderna europa och har spelat en viktig roll i konstruktionen av ett (dröm)tillstånd av total individuell och social synlighet. Vi återfinner spår av denna dröm om total transparens i dagens debatter om övervakning och privatlivets slut, men också i kravet på genomskinlighet inom politik och näringsliv. Det “goda” företaget är transparent och har ingenting att dölja. Den “goda” medborgaren lyser upp sin kropp och sina handlingar av egen vilja.

I utställningen Reconstruction undersöker konstnärerna Norbert Costin & Marika Troili aspekter av och föreställningar om transparens utifrån såväl konceptuella som formella och materiella utgångspunkter. Costin och Troili har haft pågående dialog och ett konstnärligt utbyte sedan de lärde känna varandra år 2011. Deras första gemensamma utställning ibid. visades i Targu Mures, Rumänien under våren 2017. Förkortningen ibid. betyder ordagrant på samma ställe och används ofta i textform för att undvika upprepning av exempelvis samma referens. Deras andra utställning, Reconstruction, är en utställning i sin egen rätt men kan samtidigt betraktas som en föregångare till konstnärernas första gemensamma utställningen. Ordet rekonstruktion är inom näringslivet synonymt med begreppet konkurs men används även i betydelsen att återskapa och upprepa en tidigare händelse. Utställningen Reconstruction utforskar våra föreställningar om transparens och handlar lika mycket om det som syns som det som inte syns.

Curatorer: Sebastian Dahlqvist och Louise Waite.

 

Utställningen Reconstruction presenteras med ytterligare stöd av Rumänska kulturinstitutet.